Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
طی چندین سال گذشته حضور تشكل‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی به عنوان تشكل‌ تشكل‌های اقتصادی بسیار پر رنگ‌تر از گذشته بوده است و بسیاری از تشكل‌های اقتصادی فعال در كشور در اتاق بازرگانی حضور به هم رسانده‌اند، حال با شروع فصل جدیدی از فعالیت اتاق بازرگانی ایران، رییس جدید اتاق نقش ویژه‌یی را برای تشكل‌های اقتصادی قایل شده است.
بر اساس این گزارش، پس از حضور چشمگیر تشكل‌ها در انتخابات هیات رییسه، نخستین نشست هیات رییسه هشتم اتاق ایران با توجه به محوریت توسعه تشكل‌ها در رویكرد و برنامه‌های جدید به دیدار بین روسا، اعضای هیات‌مدیره تشكل‌ها و هیات رییسه اتاق ایران اختصاص یافت.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران در این نشست، حضور پررنگ تشكل‌ها در انتخابات دوره هشتم را بیانگر تقویت جایگاه آنها در طول چند سال گذشته دانست و گفت: این موضوع باید سرفصلی برای آغاز فعالیت‌های جدید با هدف بهتر شدن جایگاه آنها با انگیزه‌یی مضاعف به شمار‌ آید.

محسن جلالپور افزود: اصلی‌ترین برنامه و هدف در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران ارتقای جایگاه بخش خصوصی در كشور است كه اگر در طول این سال‌ها نتوانستیم اتاق و بخش خصوصی را تا آنجا كه باید برسانیم، تنها به این دلیل است كه از حضور و قابلیت تشكل‌ها غافل بودیم.


بازنگری در امور تشكل‌ها

بر اساس این گزارش، محمدمهدی رییس‌زاده، دبیركل انجمن صنایع نساجی ایران نیز در این نشست با اشاره به قانون بهبود مستمر محیط كسب‌وكار و وظایفی كه براساس آن بر عهده اتاق گذاشته شد، تشریح كرد: اتاق موظف شد كه بازنگری در تشكل‌ها داشته باشد و در راستای ایجاد تشكل‌هایی كه جای آنها خالی است، اقدام كند. هم‌افزایی و بازنگری در این رابطه بسیار اهمیت دارد.

وی یادآور شد: در بحث تشكل‌ها به نگاه ملی نیاز داریم و باید در آن منافع ملی را در نظر بگیریم. هم‌افزایی تشكل‌ها باعث می‌شود تا صدای واحد از هر بخش شنیده شود و این روند حركت در صنعت، تولید و خدمات را سرعت می‌بخشد؛ باید تشكل‌ها را باز تعریف كرده و نقش آنها را پررنگ‌تر‌سازیم.

 

تاریخ: چهارشنبه 3 تیر 1394