Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

تاریخ خبر : 94/06/25

بر اساس ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واحدهای تولیدی صنفی از زمان شروع بهره‌برداری به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شوند. به گزارش گروه دریافت خبر ابرار اقتصادی، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه با ارسال نامه ای به رییس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: مطابق ماده مذکور مقرر شد واحدهای تولیدی صنفی حقوقی از تاریخ اجرای این ماده و از تاریخ شروع بهره‌برداری ( تاریخ صدور پروانه کسب) به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات شوند. مجتبی خسروتاج در این نامه از رییس سازمان امور مالیاتی کشور خواست موضوع یاد شده به ادارات کل امور مالیاتی استان ها ابلاغ شود. به موجب ماده 4 قانون نظام صنفی ، اصناف باتوجه به نوع فعالیت به دو گروه تولیدی – خدمات فنی و توزیعی – خدمات فنی تقسیم می شوند و به موجب ماده 5 همان قانون ، پروانه های کسب صادره نیز به تفکیک تولیدی، خدمات فنی ، توزیعی و خدماتی در چهار دسته طراحی شده اند. بر اساس این گزارش، با موافقت مدیرکل دفتر امور طرح ها و تامین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، پروانه کسب اصناف تولیدی به جای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای فعالیت‌های صنفی معتبر است. رئیس اتاق اصناف ایران در این زمینه گفت: با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، به روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها اعلام شد به منظور رفع موانع تولید این تصمیم اتخاذ شود و از این پس پروانه کسب برای فعالیت‌های صنوف تولیدی به مثابه جواز تاسیس و پروانه بهره برداری تلقی خواهد شد. علی فاضلی خاطرنشان کرد: از روسای اتاق های اصناف مراکز استان ها خواستیم این موضوع به اتاق‌های اصناف آن استان اطلاع رسانی شود. همچنین یداله صادقی رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت ، موضوع جایگزینی پروانه کسب اصناف تولیدی به جای جواز تاسیس و پروانه بهره برداری برای فعالیت های صنفی را به سازمان های صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ کرده است.

تاریخ: چهارشنبه 25 شهریور 1394