Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

تاریخ خبر : 94/06/28

۱۶۲ طرح جدید لباس در جلسه کمیسیون ماده ۴ کارگروه ساماندهی مد و لباس،با حضور کارشناسان و داوران مورد ارزیابی ،بررسی و داوری نهایی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر ،آثار و طرح های بررسی شده در کمیسیون ماده ۴ قانون ساماندهی مد و لباس عموما به حوزه لباس اجتماع بانوان اختصاص دارد.
این کمیسیون با هدف ارزیابی آثار با شاخص تعیین شده مانند توجه به الگوهای ملی و بومی و پرهیز از انتخاب الگوهای بیگانه با حضور کارشناسان  تشکیل و نسبت به بررسی آثار اقدام می کنند.
گفتنی است از این تعداد اثر داوری شده،۹۳ طرح موفق به کسب نشان شیما یا همان شناسه یکپارچه مد و لباس ایران و ۱۷ طرح دیگر توانستند حقوق معنوی اثرشان را در مالکیت معنوی کسب کنند.
همچنین  طراحان آثار در حوزه های مختلف مد و لباس منطبق با الگوهای اسلامی و ایرانی مي توانند با مراجعه­ به نشانی الکترونیکیwww.iranmode.com نسبت به ثبت نام و حضور آثار پس از ارزیابی اولیه این کارگروه جهت کسب نشان شیما و مالکیت معنوی در کمیسیون ماده ۴ اقدام کنند.

1
تاریخ: شنبه 28 شهریور 1394