Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
سازمان توسعه تجارت ایران اولویت انتخاب صادرکنندگان نمونه را صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گیتی توانا با اشاره به اینکه در سال جاری بیش از ۴۴۰ بنگاه صادراتی جهت شرکت در رقابت ملی انتخاب صادرکنندگان نمونه ثبت نام الکترونیکی انجام داده اند، گفت: به رغم آنکه صادرات محصولات مختلف به دلیل خاصیت ارز آوری حائز اهمیت است لیکن صادرات توسعه مدارانه در اقتصاد مختص محصولاتی است که به صورت نهایی و با ارزش افزوده بالا صادر می شوند؛ یعنی محصولاتی که ضمن بهره مندی از منابع خدادادی با بهره گیری از دانش فنی و ایجاد اشتغال به درجات باالتر ارزش افزوده می رسند.

مدیرکل دفتر امور بنگاههای سازمان توسعه تجارت ایران افزود: دولت وظیفه دارد در تصمیمات و اقدامات خود، رویکرد توسعه پایدار اقتصادی کشور را لحاظ نموده و بنا بر همین رویکرد، در صورت نیاز بازتعریفی از ارزش ها و اولویتها ارایه دهد.

وی تصریح کرد: در انتخاب صادرکنندگان نمونه سال جاری نیز توجه به ارزش افزوده محصولات صادراتی در دستور کار است و صادرکنندگان نمونه با این رویکرد انتخاب خواهند شد.

تاریخ: چهارشنبه 8 مهر 1394