Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

وی شمار تولیدکنندگان کنونی پوشاک در شهر مشهد را 756 واحد عنوان و بیان کرد: با این وجود هم اکنون 98 درصد پوشاک عرضه شده در بازار این شهر وارداتی است.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک مشهد گفت: حدود هزار واحد تولید پوشاک فعال در این شهر طی سالهای اخیر تعطیل شده اند. 
 
محسن مرادی در گفت و گو با ایرنا واردات بی رویه پوشاک خارجی و نیز قاچاق آن، ناکارآمدی سیاستهای اتخاذ شده، افزایش مالیات و ناتوانی در تامین هزینه ها از مهمترین علل تعطیلی این واحدهای تولیدی برشمرد. 
وی افزود: بیکاری عده زیادی از شاغلان در واحدهای تولیدی پوشاک و آسیبهای اجتماعی و اقتصادی فراوان از تبعات تعطیلی واحدهای تولید پوشاک در مشهد هستند. 
وی شمار تولیدکنندگان کنونی پوشاک در شهر مشهد را 756 واحد عنوان و بیان کرد: با این وجود هم اکنون 98 درصد پوشاک عرضه شده در بازار این شهر وارداتی است. 
مرادی گفت: بر این اساس تنها دو درصد پوشاک موجود در بازار مشهد تولید همین شهر است و این در حالی است که بخش زیادی از آن نیز توسط مهاجران خارجی تولید می شود. 
وی افزود: هم اکنون تولیدکنندگان عمده و معروف پوشاک در مشهد با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. 
رییس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک مشهد گفت: سیاستهای اتخاذ شده در این زمینه تاکنون هیچ نتیجه ای در بر نداشته و حتی وضعیت را وخیمتر هم کرده است لذا چاره اندیشی برای رفع مشکلات واحدهای تولید پوشاک یک ضرورت است. 

تاریخ: چهارشنبه 22 مهر 1394