Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

گلنار نصراللهی- مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت و دبیر کارگروه راهبردی صنعت پوشاک- ضمن تأکید بر توسعه واحدهای بزرگ صنعتی در کشور، عنوان داشت: در حال‌حاضر ظرفیت صنف پوشاک به‌مراتب بیشتر از ظرفیت صنعت است که در سند استراتژی توسعه صنعت پوشاک، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.  
به گزارش نساجی امروز، نصراللهی در اولین گردهمایی انجمن صنایع پوشاک ایران تصریح کرد: ‌با توجه به ممنوعیت فعالیت واحدهای صنعتی در محدوده شهرها بسیاری از واحدها با ظرفیت صنعتی، پروانه‌های صنفی دارند.
وی افزود: ظرفیت صنف در سند راهبردی صنعت پوشاک براساس تولید صادرات محور مطرح شده ‌است. 

 

تاریخ: شنبه 16 آبان 1394