Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی 2 هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه تسهیلات بانکی به شرکت های فعال در حوزه صادرات اختصاص یافته است.
به گزارش ایرنا، محمدرضا مودودی روز شنبه درهمایش تقدیر از صادرکنندگان برگزیده استان بوشهر افزود: با این میزان یارانه فعالان حوزه صادرات در صورت دریافت تسهیلات سرمایه گذاری یا هزینه آن در بخش صادرات تا سقف 6درصد سود بانکی آنها ازسوی سازمان توسعه تجارت پرداخت خواهد شد.
معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: همچنین از سازمان مدیریت و برنامه ریزی درخواست پرداخت 500 میلیارد ریال به صورت یارانه در زمینه خطوط منظم کشتیرانی و هواپیمایی، حمایت از هیات های تجاری و شرکت ها برای حضور در نمایشگاه بین المللی، توسعه برند و بسته بندی و ایجاد دقترهای تجاری در کشورهای بازار هدف ارائه شده است.
وی با بیان اینکه نقشه های راه برای بازار 60 کشور تهیه و برای 25 کشور نیز نقشه راه به صورت تفصیلی مشخص شده است بیان کرد: در این ارتباط مشخص شده که کدام کشورها می توانند کمک کشور در حوزه صادرات باشند.
مودودی گفت: این طرح در قالب مثلثی است که کشور هدف، گروه ویژه کالایی و شرکت تولید کننده سه ضلع آن را تشکیل می دهند و با اجرای آن مشخص خواهد شد شرکت های فعال در حوزه صادرات با کدام از کشورهای هدف قادر به همکاری بیشتر هستند.
معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران اظهار کرد: در 10 سال گذشته سرمایه هنگفتی از فروش نفت با قیمت بسیار بالا کسب کردیم ولی نتوانستیم آن را بدرستی مدیریت و سهم بازار خود را افزایش دهیم.
مودودی با اشاره به اینکه امروزه رقیب اصلی ما تنها کشورهای همسایه نیستند افزود: کشورهای توسعه یافته و صنعتی امروزه ناگزیر به عرضه کالا در بازارهای سنتی کشور هستند و این یک تهدید بالقوه است.
وی اضافه کرد: چنانچه این تهدید را جدی نگیریم این رقبا بیش از هر رقیب بومی دیگری می توانند به برنامه های توسعه صنعتی و صادراتی کشور آسیب وارد کنند.
مودودی گفت: باید برنامه ویژه ای برای صنعتی شدن داشته باشیم و راهبردهای آن را به طور جدی دنبال کنیم.
وی اظهار کرد: در بخش صنعتی شدن به دلیل فرصت های سوزی های که تاکنون صورت گرفته است، در مورد اینکه در افق 1404 جزء یکی از کشورهای برتر منطقه باشیم و بتوانیم به عضویت کشورهای صنعتی درآییم، تردید داریم.
معاون کمک های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با توجه به اینکه صادرات از محوری ترین موضوع های مطرح در دولت تدبیر و امید است سازمان توسعه تجارت باید راهبردهای خود را تعیین کند.
وی یادآور شد: در وضعیت کنونی با یک تناقض مواجه هستیم زیرا ساختار توسعه تجارت باید مدافع شرکت های کوچک و متوسط باشد این درحالی است که الگوهای موفق در دنیا شرکت های بزرگ را مورد حمایت قرار می دهند.
مودودی بیان کرد: در تحلیل های های صورت گرفته مشخص شد که 85 درصد از میزان صادرات کشور از سوی 700 تا 800 شرکت صورت می گیرد.
وی یادآور شد: 50 درصد از صادرات غیر نفتی کشور نیز از سوی 380 شرکت انجام می شود.
مودودی اضافه کرد: تنها 56 شرکتی که امسال به عنوان شرکت های نمونه انتخاب شدند و دو شرکتی که مدال افتخار صادرات را کسب کردند نزدیک به 27 درصد کل صادرات کشور را انجام می دهند.
وی ادامه داد: از یک طرف با حجم فراوان کارت بازرگانی مواجه هستیم و از طرفی کل صادرات در سبدی قرار می گیرد که تنها کمتر از یکهزار شرکت در آن فعال هستند.

تاریخ: دوشنبه 25 آبان 1394