Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
نخستین شهرك صنعتی پوشاك به دستور رییس جمهور توسط معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت كلنگ زنی شد. این شهرك صنعتی تخصصی قرار است در مساحت بیش از 150هكتار در جنوب استان تهران راه اندازی شود. به گفته مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی استان تهران، كار عمرانی ایجاد زیرساخت های این شهرك از امروز سوم دی ماه آغاز می شود و پذیرش واحد های تولیدی در آن از نیمه دوم سال آینده امكان پذیر خواهد بود.
در این مراسم رییس سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی ایران با بیان اینكه بازار مصرف پوشاك ایران 11میلیارد دلار است، گفت: سهم تولید از تامین پوشاك حدود 40درصد یعنی فقط 4.5میلیارد دلار است. همچنین مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار «تعادل» درباره برآورد هزینه شهرك تخصصی پوشاك گفت: براساس آمار پیش بینی شده كه 300 واحد تولیدی با ظرفیت اشتغال 10هزار نفر در این شهرك مستقر شوند و برآورد هزینه آن در حوزه زیرساخت برابر 100میلیارد تومان است.

945 شهرك صنعتی مصوبسیدمحمدعلی سیدابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینكه با 20 تا 30میلیون تومان سرمایه گذاری در صنعت نساجی و پوشاك یك شغل ایجاد می شود، گفت: این درحالی است كه برای ایجاد شغل در سایر صنایع باید 200 تا 250میلیون تومان سرمایه گذاری كرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجم معاملات بازار مصرف پوشاك در كشور در سال گذشته(1393) را حدود 11میلیارد دلار (33هزار میلیارد تومان) اعلام كرد و گفت: این درحالی است كه تولید پوشاك در همین زمان معادل 300هزار تن به ارزش 5/4میلیارد دلار بوده و مابقی به صورت قاچاق وارد كشور شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: حدود 50 تا 60 درصد از پوشاك مصرفی كشور به صورت قاچاق وارد می شود كه مقابله با این پدیده نیازمند یكسری اقدامات راهبردی ازجمله نظارت در عرضه پوشاك است. وی با بیان اینكه اشتغال صنعت پوشاك در كشور حدود 280هزار نفر است، اظهار كرد: در عین حال این صنعت كمترین آسیب زیست محیطی و مصرف آب را دارد كه یكی از نقاط قوت آن تلقی می شود.
760 شهرك صنعتی در حال واگذاریسید ابریشمی با بیان اینكه درحال حاضر 945شهرك صنعتی مصوب در كشور داریم، ادامه داد: از این تعداد 760شهرك صنعتی درحال واگذاری و 132هزار زمین در اختیار سازمان ما قرار دارد البته از این مساحت 75هزار هكتار آن عملیاتی و در نهایت میزان زمین صنعتی كه از این فرآیند به دست می آید 51 هزار هكتار است كه درحال حاضر 30هزار هكتار آن واگذار شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینكه 27شهرك مصوب در استان تهران قرار دارد، بیان كرد: از این تعداد 17شهرك در مرحله واگذاری است و پنج شهرك نیز درحال آماده سازی زیرساخت هستند كه بدین ترتیب از مجموع 10هزار هكتار زمین در اختیار 6 هزار هكتار آن عملیاتی است و از این مساحت 3هزار هكتار تاكنون به واحد های صنعتی واگذار شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینكه یكی از مباحث مهم و تاثیر گذار در صنعت پوشاك توجه به طراحی و مد است، تصریح كرد: طراحی و مد درحال حاضر یكی از مشكلات این صنعت به شمار می رود؛ بنابراین باید مراكز طراحی و مد در محلی متمركز شود و با رشته صنعتی پوشاك خود را هماهنگ كند تا بتوانیم كم توجهی به این موضوع را جبران كنیم. سیدابریشمی با تاكید بر«اهمیت رعایت حقوق مالكیت در صنعت پوشاك» گفت: زمانی كه یك واحد تولیدی اقدام به نوآوری و برند سازی می كند باید شرایطی فراهم شود كه هر كسی نتواند بدون مجوز از برند آن شركت استفاده كند.مصوبه برنامه ششم برای شهرك های صنعتیمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار «تعادل» در ارتباط با برنامه های دولت در برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 1395 در حوزه شهرك های صنعتی گفت: تصمیم اساسی دولت برای اینكه دستگاه های اجرایی، زیرساخت ها را در شهرك های صنعتی فراهم كنند هم در برنامه ششم توسعه و هم در بودجه سال آینده آمده كه تاكنون مصوبه دولت را دریافت كرده است.وی ادامه داد: مورد دیگری كه در دولت تصویب شده، حمایت از شركت های خدماتی و واحد های صنعتی داخل شهرك هاست كه بر این اساس قرار است بخشی از مالیات بر ارزش افزوده یی كه واحد های مستقر در شهرك های صنعتی پرداخت می كنند برای نگهداری و تكمیل زیرساخت ها استفاده شود.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوال دیگر «تعادل» درباره میزان آلایندگی شهرك های صنعتی كشور بیان كرد: تمامی شهرك های صنعتی پیش از احداث ارزیابی زیست محیطی می شوند ضمن اینكه تمامی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از آلایندگی شهرك ها ازجمله سیستم تصفیه فاضلاب در جهت حفاظت از آب و خاك انجام می شود؛ به طوری كه درحال حاضر 72درصد از واحد های مستقر در شهرك های صنعتی دارای سیستم تصفیه فاضلاب هستند.بهره برداری از شهرك پوشاك؛ سال 96علی سلیمانی، مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی استان تهران در ادامه و با بیان اینكه پس از اتمام ساخت وساز در این شهرك، پذیرش واحد های تولیدی آغاز خواهد شد، گفت: براساس پیش بینی های انجام شده، بهره برداری از واحد های تولیدی این شهرك در سال 1396 محقق می شود. سلیمانی در ادامه با اشاره به فعالیت 16هزار و 500 واحد تولیدی در استان تهران ادامه داد: بیش از 62 هزار صنف تولیدی در تهران داریم كه مجموعا از این تعداد حدود 8هزار واحد صنعتی در شهرك ها مستقر هستند كه البته 5 هزار واحد آن درحال فعالیت و بقیه در مرحله نصب و راه اندازی واحد های خود قرار دارند.وی با بیان اینكه هم اكنون تولید كنندگان پوشاك در شهر تهران در فضاهای بسیار غیراستاندارد و متراكم فعالیت می كنند، تصریح كرد: این درحالی است كه با كوچك ترین حادثه یی گرفتاری زیادی برای شهر و شهروندان ایجاد خواهند كرد. مدیرعامل شركت شهرك های صنعتی استان تهران همچنین درباره «تامین آب مورد نیاز شهرك صنعتی پوشاك» گفت: صنعت پوشاك صنعت آب بری نیست و تنها به آب آشامیدنی نیاز دارد كه طی قرار دادی با وزارت نیرو قرار شده با خرید یك حلقه چاه، آب مورد نیاز شهرك صنعتی كه برابر 20 لیتر در ثانیه است، تامین شود.
تاریخ: یکشنبه 6 دی 1394