Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
560میلیون دلار ارزش صادرات نساجی در 8 ماه طبق آمارهای منتشر شده از سوی مركز آمار ایران، سرانه هزینه پوشاك خانوار 1/5 میلیون تومان است و با احتساب 22/8میلیون خانوار، ارزش بازار پوشاك ایران مبلغی حدود 11 میلیارد دلار است.
همچنین ارزش تولیدات داخلی 300 هزار تنی، 5/4 میلیارد دلار است و در عین حال، سالانه رقمی حدود 5/2 میلیارد دلار پوشاك از طریق غیررسمی و غیرقانونی وارد كشور می شود. این در حالی است كه آمار حاصل از صادرات پوشاك گمرك دنیا به ایران رقمی حدود 709 میلیون دلار برای 90 هزار تن پوشاك است كه نشان دهنده ورود پوشاك ارزان خارج از فصل و با كیفیت نامناسب است. از سوی دیگر آمار ها حاكی از آن است كه حدود یك میلیارد دلار از واردات همراه مسافر وارد كشور می شود. این در حالی است كه بنا به گفته مدیركل دفتر صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت، ارزش صادرات نساجی و پوشاك ما در 8 ماهه سال جاری 560 میلیون دلار بوده است. از این رو یكی از موضوعات مهم در صنعت نساجی و پوشاك، بحث قاچاق یا واردات غیررسمی است كه به نظر می رسد مقابله با پدیده قاچاق نیازمند هماهنگی و همكاری همه جانبه كلیه بخش های دولتی و بخش خصوصی است تا ضمن هدایت واردات به سمت واردات رسمی و قانونی، برای تقویت تولید داخلی پوشاك نیز اقدام شود. در همین زمینه گلناز نصراللهی می گوید: كارگروه پوشاك برای توسعه صنعت پوشاك به دستور وزیر تشكیل شده است كه 5 موضوع را به عنوان راهبردهای كلان در صنعت پوشاك مدنظر قرار داد. در این زمینه به گفت وگو با مدیركل دفتر صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته ایم.كارگروه سند راهبردی پوشاك تشكیل شداین مقام مسوول وزارت صنعت با اشاره به اینكه در سال گذشته به دستور وزیر كارگروه پوشاك برای توسعه صنعت پوشاك تشكیل شد، بیان كرد: در واقع این كارگروه با نگاهی همه جانبه به تامین مواد اولیه و توجه به بازار صادرات با حضور تعدادی از صاحب نظران در صنعت پوشاك و ارگان های وابسته تشكیل شد. وی با بیان اینكه بعد از بحث و تبادل نظر اعضای كارگروه تدوین سند راهبردی پوشاك ضروری تشخیص داده شد، تصریح كرد: از این رو موضوع با شرح برنامه مشخص به دانشكده صنایع نساجی امیركبیر به عنوان یكی از مراجع مهم در صنعت نساجی واگذار شد و درحال حاضر با تلاش این دانشگاه، تدوین سند به پایان رسیده است. نصراللهی در ادامه افزود: در این سند مقایسه صنعت و صادرات پوشاك كشور با كشورهای همسایه نشان می دهد كه كشور ما متاسفانه به دلایل مختلف و باوجود داشتن مزیت های فراوان، بهره كافی از توسعه این صنعت نبرده است. نصراللهی به 5 موضوع به عنوان راهبردهای كلان در صنعت پوشاك اشاره كرد و گفت: ظرفیت سازی و توسعه صادرات محور صنعت پوشاك و اتصال به زنجیره جهانی ارزش صنعت پوشاك، بهبود فضای كسب و كار در تولید، توزیع و عرضه پوشاك، برنامه ریزی در زمینه فعالیت در بخش های دارای ارزش افزوده، توانمند سازی ظرفیت های مد و طراحی و فعالیت های صنعتی و همچنین گسترش اشتغال مولد در بخش های مشاغل خانگی از جمله راهبردهای كلان مورد نظر در صنعت پوشاك است.ظرفیت تولید 300 هزار تنیمدیركل دفتر صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینكه در بخش ظرفیت سازی و توسعه صادرات، ظرفیت تولید در بخش پوشاك 300 هزار تن است، بیان كرد: این در حالی است كه نیاز كشور به تولید پوشاك در حدود 450 تا 500 هزار تن است. در این بخش ایجاد شهرك های پوشاك با ویژگی های خاص كه شامل واحدهای تولیدی صنعتی، مراكز خدماتی، مراكز توزیع، ایجاد مدارس مد و طراحی پیش بینی شده است. نصراللهی با تاكید بر اینكه ایجاد شهرك های پوشاك و واحدهای صنعتی بزرگ به معنای ایجاد مشكل برای صنایع كوچك نیست، بیان كرد: همزمان با ساماندهی این نوع واحدها نیز مدنظر است. ضمن اینكه اصولا با گسترش صنایع بزرگ در صنعت پوشاك همانند سایر كشورهای پیشرو امكان توسعه واحدهای كوچك نیز فراهم خواهد شد.مدیركل دفتر صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت یكی دیگر از برنامه های مورد نظر در این سند را اصلاح بخش توزیع عنوان كرد و گفت: بررسی ها حاكی از آن است كه در قسمت پوشاك نیز مانند تولید پارچه قسمت عمده یی از سود در بخش توزیع است كه در صورت اعتقاد به توسعه صنعت پوشاك لازم است بازار توزیع اصلاح شود. وی توسعه برندینگ سیاست گذاری حمایت از توسعه فناوری و شركت های خدمات فنی مهندسی و طراحی مشوق های مالیاتی و ایجاد صندوق ویژه توسعه صنعت پوشاك را از دیگر مواردی دانست كه در طرح به آنها اشاره و راهكارهایی برای آن ارائه شده است.سهم 6 درصدی پوشاك از سبد خانوارمدیركل دفتر صنایع نساجی و پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به تشكیل مراكز بین المللی طراحی و مد در كشور اشاره كرد و گفت: مد و طراحی در حال حاضر كلید اصلی تعیین ارزش افزوده در پوشاك است. طبق گزارشات بین المللی در حال حاضر در دنیا 145 میلیارد قطعه پوشاك به وزن
43 میلیون تن به ارزش 1200 میلیارد دلار تولید می شود. بخش قابل توجهی از ارزش افزوده پوشاك متعلق به بخش طراحی و مد است كه در حال حاضر به عنوان صنعت مد مطرح است. نصراللهی سهم هزینه پوشاك از كل سبد خانوار را 4/6 درصد عنوان كرد وگفت: این در حالی است كه در سال های قبل این رقم 7 تا 8 درصد بوده است، كه در صورت بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده ها دستیابی به این ارقام ممكن خواهد بود. از این رو پیش بینی می شود ارزش بازار پوشاك ایران در سال های آینده به 20 میلیارد دلار افرایش یابد.تولید نساجی افزایش نیافتنصراللهی همچنین با اشاره به نتایج 8 ماهه 1394، گفت: آمار تولیدات محصولات منتخب صنایع نساجی طی 6 ماهه اول سال جاری تقریبا معادل و در برخی موارد اندكی بیشتر از تولیدات در مدت مشابه سال قبل است و تنها تولید الیاف اكریلیك در مدت مذكور در قیاس با سال ماقبل آن 46درصد كاهش داشته است كه عمدتا به دلیل عدم تامین ارز به موقع و مكفی جهت واردات مواد اولیه آنكه كاملا وارداتی بوده و تولید داخل ندارد و مراتب به طور مستمر از طریق بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری است. وی به میزان صادرات محصولات صنایع نساجی و پوشاك بدون احتساب فرش دستباف در 8 ماهه سال جاری اشاره كرد و گفت: میزان صادرات در این حوزه در قیاس با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 14درصد و به لحاظ ارزشی 8 درصد كاهش داشته است.جزئیات آمار واردات 8 ماهه پوشاكنصراللهی گفت: واردات محصولات صنایع نساجی و پوشاك در 8 ماهه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی 8درصد و به لحاظ ارزشی 16درصد كاهش داشته است.وی خاطرنشان كرد: با اقدامات موثری كه برای مدیریت واردات و اصلاحات نظام تعرفه یی صورت گرفته است، میزان واردات به تفكیك محصولات مهم در 8 ماهه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته به این شرح است؛ واردات انواع نخ به لحاظ وزنی 8 درصد و به لحاظ ارزشی 7درصد كاهش داشته است. واردات انواع پارچه (صرفا نساجی و غیر صنعتی) به لحاظ وزنی 32درصد و به لحاظ ارزشی 28درصد كاهش داشته است. همچنین واردات فرش ماشینی به لحاظ وزنی 27درصد و به لحاظ ارزشی 30درصد كاهش داشته است. از سوی دیگر واردات انواع كفش و اجزای آن به لحاظ وزنی 24درصد و به لحاظ ارزشی 5 درصد كاهش داشته است. از طرفی واردات انواع پوشاك به لحاظ وزنی
91 درصد و به لحاظ ارزشی 120 درصد افزایشداشته است.وی ادامه داد: با توجه به اقدامات موثری كه در راستای جلوگیری از ورود كالای قاچاق و ساماندهی عرضه پوشاك در حال انجام است،افزایش آن منطقی است كه به سمت واردات از مسیر های قانونی سوق پیدا كرد، هر چند همچنان حجم قاچاق به مراتب بسیار بالا است. نصراللهی گفت: میزان واردات انواع پتو به لحاظ وزنی 47درصد و به لحاظ ارزشی 87 درصد افزایش داشته است و با توجه به بخشنامه جلوگیری از ورود كالای قاچاق پتو افزایش واردات از مسیرهای قانونی منطقی است ولی در مورد پتو نیز همچنان حجم قاچاق به مراتب بسیار بالاست.
تاریخ: شنبه 12 دی 1394