Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

دومین کنفرانس بین الملی استراتژی برند با حمایت بیش از 160 سازمان حاکمیتی و خصوصی، دانشگاه، انجمن علمی و صنفی و همچنین بیش از 40 نفر از اساتید و صاحبنظران این حوزه روز چهارشنبه 30 دی ماه 94 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد. 
در ابتدای این سمینار و در پانل اول، دکتر محمد آزادی دبیر علمی کنفرانس، عضو کمیته برند سازمان توسعه تجارت ایران و رئیس کمیسیون برند اسلامی ضمن خوشامدگویی به حضار، توجه به مساله برندسازی در نگاه حکومتی و کلان کشور را لازمه ورود به عرصههای رقابتی در بازارهای بینالمللی دانست. 
در دومین پانل و اولین بخش از سخنرانیهای کلیدی، استاد جرج نجم مدرس دانشگاه USEK لبنان به ایراد سخن پرداخت. وی در خصوص برند و ارتباطات و همچنین جایگاه برندها در اذهان و قلبها صحبت کرد. استاد نجم در این خصوص اظهار داشت: برندها همه زندگی ما را احاطه کردهاند و ما برای موفقیت کسب وکار خود در هر عرصه باید به فکر برند برتر شدن باشیم و این موضوع دارای دو بخش کارکردی و احساسی است. در بخش رفتاری آن میتوان گفت برندها در آینده به سمتی میروند که فرد از برند محبوب خود به نام love Marks نام خواهد برد پس برای رسیدن به چنین جایگاهی شرکتها باید استانداردهای خود را بر اساس ارتباطات گستردهتر در راستای ارتقای رضایت مشتریان بالا ببرند.
شناخت مخاطبان و بازار هدف در تدوین استراتژیهای برندسازی جهت تسخیر قلبهای مشتریان مؤثر است و موضوع این سخنرانی نیز مورد توجه اعضای پانل و همچنین حضار قرار گرفت. 
در پایان نیز دکتر هرمز مهرانی، دکتر سعید میرزا محمدی، دکتر علیرضا مهنام و دکتر حسن رنگریز نیز به جمع بندی موضوع پرداختند و پرسش و پاسخی نیز با حضور جرج نجم در پانل انجام شد.
در پانل سوم نیز دکتر وحید ناصحی فر عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع "بازاریابی خلاق و برندینگ" و دکتر محمد آزادی با موضوع "همسویی استراتژی کسب و کار و برند" سخنرانی کردند. 
دکتر ناصحی فر ضمن اشاره به بازاریابی خلاق به عنوان یکی از مهمترین عوامل برندسازی به دلایل شکست کسب و کارهای مختلف اشاره کرد و افزود: آنچه در حال حاضر نقشی اساسی و مهم برای موفقیت برند ها می باشد، تمرکز بر رضایت مشتریان است. با ایجاد رضایت گسترده در مخاطب می توان به هدف اصلی وفاداری برند دست یافت. 79 درصد دلیل شکست یک برند ناشی از نارضایتی مشتریان است و لازم است شرکتها به داشتن CRM و توجه به رفتار مشتری و تعامل با وی در راستای ارتقای رضایت توجه داشته باشند.
وی با بیان راه های هدف گذاری در بازاریابی خلاق، بار دیگر بر رضایت مشتریان و وفادارسازی آنان به عنوان اهداف اصلی در بازاریابی خلاق اشاره کرد. 
به گفته دکتر ناصحی فر آنچه یک برند را برتر از سایر رقبا می کند، نه فقط وجود مزیت، بلکه توجه به تمایزات یک برند است. هر برندی باید بر تمایزات خود تمرکز کند تا بتواند همچنان به حیات خود ادامه دهد.
در بخش دوم نیز دکتر محمد آزادی دبیر علمی کنفرانس در خصوص همسویی استراتژی های برند و کسب و کار و با تمرکز بر توسعهی برند و مدیریت برند صحبت کرد. ایشان با تعریف و توضیح استراتژی برند به عنوان عاملی که می تواند خلق ارزش مالی برای سازمان داشته باشد، به بیان انواع استراتژی های برند و استراتژیهای خلق ارزش پرداخت.
وی نیز بر اهمیت انتخاب یک استراتژی برند مناسب در ساختار سازمانها، تاکید کرد و گفت: استراتژیهای یک سازمان باید بر اساس توانمندیهای آن مجموعه باشد نه بر اساس ایدهآلهای مدیران آن. در کشور ما همکاری برندهای مختلف وجود ندارد، در صورتی که اگر اتفاق بیفتد بسیار رونقبخش خواهد بود.
در پایان این پانل نیز با حضور استاد منصور مجدم، دکتر ناصحی فر، دکتر آزادی و دکتر حسن رنگریز در خصوص سخرانیها بحث و تبادل نظر شد. 
پس از نماز و صرف نهار در پانل چهارم دکتر آسوکومار سوآمینتان مدرس دانشگاه ماهندرای هندوستان در خصوص روابط عمومی برند و ترویج برند صحبت کرد. وی نیز بر وفادار سازی مشتریان نسبت به برند اشاره کرد و گفت که دلیل اصلی انتخاب یک برند، وفاداری است. به عبارت دیگر آنچه می تواند به ایجاد برندی قدرتمند کمک کند، در ابتدا وفادارسازی مشتریان است.
در بخش دوم این پانل دکتر جمشید عدالتیان با موضوع بررسی تاثیر ساختار اقتصادی-اجتماعی در برندینگ به ایراد سخن پرداخت. وی مباحثی در خصوص چگونگی تاثیر مثبت یا منفی شرایط اقتصادی و اجتماعی بر جوانب مختلف یک برند داشته باشد و همچنین چگونگی برخورد با این شرایط مطرح کرد. 
در این پانل نیز دکتر علیرضا مهنام، دکتر محمد بلوریان تهرانی، استاد جرج نجم، دکتر آسوکومار سوآمیناتان و دکتر جمشید عدالتیان حضور داشتند.
در پانل پنجم نیز با حضور دکتر هرمز مهرانی و دکتر سامان شیخ اسماعیلی؛ دکتر علی بنیادی نائینی در خصوص نقش مدیریت تجربه مشتریان در توسعه برند سخنرانی کرد.
در پایان نیز با اهدای تندیس و لوح تقدیر از حامیان قدردانی شد.
شایان ذکر است که در روز 29 دی ماه 94، پنج کارگاه دو ساعته در محل سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید

تاریخ: سه شنبه 6 بهمن 1394