Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

در دهمین جلسه کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران بر صفر شدن تعرفه ماشین آلات و مواد اولیه تأکید شد.

در ابتدای جلسه حسن نیک کار اصفهانی نایب رییس کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران با اشاره به دخالت های دولت در عرصه اقتصادی اظهار داشت: با دخالت دولت در اقتصاد انگیزه های ناسالم نیز وارد کار می شود، در واقع مواقعی که دولت بیش ترین دخالت را داشته آن بخش توسعه محدودتری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بایستی دولت در جهت تولید برای صادرات، عمل کرده و سیاست گذاری کند، در این صورت بسیاری از مشکلات حل شده و حتی بخش خصوصی داخلی نیز در جهت ارتقاء کیفیت گام خواهد برداشت.

نیک کار در خصوص وضعیت صنعت خودرو در ایران عنوان کرد: این صنعت در ایران رشد نکرده چراکه وقتی این صنعت بدون هزینه درآمد دارد دیگر انگیزه ای برای کار کردن و ارتقاء ماشین آلات وجود ندارد.

وی تصریح کرد: این ظلم است که جلوی واردات خودرو به بهانه فروش ماشین های داخل گرفته شود  و این مسائل را نمی توان به اسم حمایت از مصرف کننده توجیه کرد، چرا که مصرف کننده حق دارد قدرت انتخاب داشته باشد.

نیک کار در خصوص حذف تعرفه بیان کرد: بایستی تعرفه صفر گردد، حتی اگر این امر به تعطیلی کارخانجات منجر شود چرا که آن چه مهم است جان افراد است نه سود کارخانجات.

وی ادامه داد: تعرفه بازدارنده رقابت است.یقین دارم که دولت هیچ قدمی در راستای کم کردن قدرت خود که یکی از آن ها تعرفه است برنمی دارد. بایستی خیلی تیز و برنده به دولت تعیین و دیکته کرد که از مسائل اقتصادی کنار بکشد.

در ادامه ضیاء متحدان نایب رییس کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران در خصوص صفر کردن تعرفه گفت: حذف تعرفه در برخی کالاها به تعطیل شدن کارخانجات و بیکاری گسترده  افراد منجر خواهد شد.

وی ادامه داد: کشور ایران از هیچ نظری قابل قیاس با کشورهای دیگر از جمله چین نیست چر اکه نیروی انسانی چین با ایران بسیار متفاوت است، ما از مزیت های کارشناسی شده برخوردار نیستیم. نیروی انسانی ما مشکل دارد، خواب سرمایه ما مشکل دارد، هزینه سرمایه گذاری مشکل دارد، بخش نامه های دست و پا گیر و غیرکارشناسی شده افراد و سرمایه گذاران را گیج کرده است.

متحدان تأکید کرد: باید حمایت هایی مثل تعرفه تازمانی که این مسائل نهادینه می شود ادامه یابد.

در ادامه حسین کیایی یکی از اعضای کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران در خصوص بحث تعرفه اظهار داشت: تعرفه بالا باعث نابودی تولیدات داخلی و افزایش مصرف کالاهای خارجی در داخل خواهد شد، چرا که کالاهای ما نه قابل رقابت با کالاهای وارداتی است و نه قابلیت صادرات دارد.

وی افزود: پیش از حذف و یا کم کردن تعرفه، بر این اعتقاد هستم که بایستی تمام واحدهای تولیدی شناسنامه دار شده  و گمرکات تعطیل شوند.

کیایی در خصوص صفر کردن تعرفه عنوان کرد: حذف تعرفه نیز باید تدریجی باشد، چرا که حذف ناگهانی می تواند به بنگاه های کوچک به شدت آسیب برساند. در کنار تمام موارد یاد شده، بهره بانکی نیز در بخش تولید باید زیر 10 درصد برسد.

سیدرضا رفیعی دیگر عضو کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران در مورد راهکارهای حل معضل تعرفه گفت: تعرفه ابزاری در دست دولت است که نتوانسته به درستی از آن استفاده کند و در واقع دولت در بعضی مواقع کم کاری های خود را با بحث تعرفه می پوشاند و از آن به نفع خود استفاده می کند.

در ادامه حسین یوسف پور دیگر عضو کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران با اشاره به بحث ورود به سازمان تجارت جهانی و صفر کردن تعرفه اظهار داشت: عده ای معتقدند که تعرفه بایستی به صورت ناگهانی و به یکباره حذف گردد که این امر می تواند تبعات فراوانی داشته باشد، اما افرادی نیز هستند که به حذف تریجی تعرفه معتقدند.

این عضو کمیسیون صنعت خانه اقتصاد اعلام کرد: در هر دو صورت بایستی تمام سیستم عملکرد درستی داشته باشد، چراکه دیدگاه های خطی گذشته، دیگر پاسخ گو نیست و امروزه نگاه سیستمی بر تمامی مسائل حاکم است.

یوسف پور تأکید کرد: باید از کل به جزء رسید، ابتدا باید اقتصاد را رقابتی کرد و توان بخش خصوصی را افزایش داد، نظر من این است که به صورت تدریجی تعرفه حذف گردد و همه سیستم هماهنگ و به موازات یک دیگر عمل کنند.

وی افزود: همیشه معتقدم که نباید دید جزیره ای داشت، حذف تعرفه چه تدریجی و چه ناگهانی، اگر بدون برنامه باشد ناکارآمد خواهد بود.

در ادامه علیرضا اسکندری دیگر عضوکمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران با بیان این واقعیت که پایه تمام صنایع ما مشکل دارد گفت: حکومت ما نمی خواهد بپذیرد که در پی ریزی مبناها ضعیف عمل کرده است.

وی ادامه داد: حال زمان آن فرا رسیده که  در کشور انقلابی صورت گیرد، چرا که مشکلات در تمام زمینه ها به ویژه در بخش تعرفه بسیار ریشه ای است.

اسکندری در خصوص ضعف های مدیریتی کشور اعلام کرد: بدون در نظر گرفتن پتانسیل های موجود در کشور خواستیم که در تمام زمینه ها خودکفا باشیم به همین جهت در هر زمینه ای برای فعالیت و تولید بدون آن که تخصصی داشته باشیم ورود کردیم و نتیجه این بود که نتوانستیم در هیچ بخشی درست عمل کنیم.

این عضو کمیسیون صنعت خانه اقتصاد تأکید کرد: دولت به اسم حمایت از تولید کننده تعرفه را بالا می برد اما نرخ ارز را پشت فنری نگه داشته و می خواهد تورم را با نرخ ارز کنترل کند.

وی یادآور شد: برای کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی نداریم لزومی برای بستن تعرفه های سنگین وجود ندارد. در واقع تعرفه نباید به قدری بالا باشد که تولید کننده های داخلی را تنبل کند و نباید به قدری پایین باشد که به تعطیلی کارخانجات منجر گردد.

اسکندری گفت: این سؤال که تعرفه برای چی ، چقدر و چرا کلیدی ترین مبحث برای حل معضل تعرفه است.

وی در خصوص حل معضل تعرفه پیشنهاد کرد: نظر من این است که در تقسیم بندی سه گروه کالایی ماشین آلات تولید، مواد اولیه و کالای مصرفی، برای بهبود تکنولوژی داخلی قطعاَ تعرفه ماشین آلات تولیدی صفر گردد، حتی اگر واحدهای تولید کننده صنعتی ماشین آلات ما دچار بحران شوند، در بخش مواد اولیه، تعرفه مواد اولیه تولیدی نیز باید صفر گردد یا به صورت پله به پله با یک عدد پایین، بیش تر از 6 درصد نشود در بحث کالاهای مصرفی نیز به دلیل حمایت از مصرف کننده نباید تعرفه بالای 12 درصد باشد، چرا که این ظلم به مصرف کننده است. در مقابل تمام این مسائل، نرخ ارز نیز حتماَ شناور باشد.

اسکندری یادآور شد: بایستی دولت بنگاه های خود را واگذار کند و این بهترین فرصت برای دولت است تا بدهی های خود را با واگذاری بنگاه ها در عرض یک سال به صفر برساند.

 

تاریخ: شنبه 17 بهمن 1394