Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

دبیرکل انجمن صنایع نساجی از نامه نگاری تولیدکنندگان نساجی با وزارت صنعت و گمرک برای تجدید نظر در تعرفه واردات مواد اولیه و محصولات نساجی خبر داد و گفت: تعرفه واردات پوشاک طبق مصوبه جدید دولت ۲۰ درصد کاهش یافته است.

محمد مهدی رئیس زاده، اظهار کرد: پیشنهاد تولیدکنندگان صنعت نساجی در مورد تعرفه واردات به وزارت صنعت ارائه شده که بر اساس آن درخواست کاهش تعرفه واردات مواد اولیه ارائه شد، به طوریکه این رقم در حد حداقل ها یعنی ۴ درصد حقوق ورودی فعلی باقی بماند.وی تصریح کرد: این در حالی است که تغییر تعرفه ها در دولت طوری بوده که حداقل تعرفه واردات مواد اولیه یک درصد افزایش یافته و به ۵ رسیده است و بر این مبنا، تعرفه واردات مواد اولیه برحسب ضریبی از ۵ یعنی ۵، ١٠ و ١۵تعیین شده است.وی با بیان اینکه تعرفه واردات پارچه نیز ٣٢ درصد است، گفت: سقف تعرفه واردات پوشاک نیز از ٧۵ درصد به ۵۵ درصد کاهش یافته است.به گفته رئیس زاده، در همه جای دنیا روند تعیین تعرفه واردات مواد اولیه کاهشی و برای واردات محصولات ساخته شده افزایشی است، اما در ایران این اتفاق نیفتاده و به همین دلیل تولیدکنندگان محصولات نساجی خواستار تجدید نظر دولت در این مورد هستند.وی ادامه داد: البته با توجه به اینکه قرار است ایران عضو سازمان تجارت جهانی شود، باید تعرفه ها روند کاهشی داشته باشد، به همین دلیل رسیدن تعرفه واردات پوشاک به ۵۵ درصد خیلی مورد اعتراض نیست، زیرا باعث کاهش قاچاق خواهد شد، اما حساسیت تولیدکنندگان روی مواد اولیه است.دبیرکل انجمن نساجی افزود: به عنوان مثال، پنبه یکی از مواد اصلی مورد نیاز صنعت نساجی است که در کشورهای همسایه ایران تعرفه واردات هر کیلو پنبه تنها یک سنت است.وی با بیان اینکه تعرفه مشخص شده برای واردات پنبه در ایران ۵ درصد است، اظهار کرد: تولید پنبه در کشور در سال جاری ۴٠ هزار تن بود، درحالیکه به واردات ١٠٠ هزار تن پنبه نیز نیاز است.رئیس زاده تأکید کرد: در این شرایط، کیفیت پنبه داخلی نیز در حد مناسبی نیست و به همین دلیل نمی توان گفت تعرفه واردات پنبه در جهت حمایت از تولید داخل وضع شده است.رئیس زاده همچنین با اشاره به رویکرد جهانی به تولید پنبه ارگانیک، گفت: دولت ها در کشورهای دیگر، به بخش کشاورزی یارانه پرداخت می کنند تا بتوانند پنبه ارگانیک و بدون مواد شیمیایی تولید کنند.
تاریخ: سه شنبه 25 اسفند 1394