Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

معاون اول رییس جمهوری با بیان اینکه از دغدغه ها و اولویت های ما در سال 95 تولید است گفت: ما هیچ راهی نداریم جز اینکه به تولید کمک کنیم و اولویت بعدی ما صادرات است.

اسحاق جهانگیری عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح و بازدید طرح های کشاورزی و دامپروری شهرستان پیشوا به شعار امسال با نام 'اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل' از سوی رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین صحنه های اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی، بخش کشاورزی است.وی ادامه داد: از جهت گیری های اقتصاد مقاومتی ، امنیت غذایی ، تامین ذخایر راهبردی و استراتژیک کشور است که در همه این قسمت ها، بخش کشاورزی نقش مهمی دارد.معاون اول ریی جمهوری با بیان اینکه یکی از موضوع های مهم کشاورزی ، بحث استفاده صحیح از منابع پایه ای کشور است گفت: خاک کشاورزی یکی از مسائل مهم کشاورزی کشور است و باید از آن حفاظت و از فرسایش آن جلوگیری شود. وی ادامه داد: مساله مهم دیگر، مساله آب کشاورزی است؛ به هر حال ایران کشور خشکی است و کمبود آب از مهم ترین مسائل آن است که مدیریت آن برای زمان حاضر و هم برای آینده از موضوعات مهم است.جهانگیری با بیان اینکه یکی از تهدیدات آینده کشور کمبود آب است گفت: کاهش آب های زیرزمینی و فرونشست زمین نتیجه برداشت های نادرست و بیش از اندازه از سفره های زیر زمینی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.وی یاآور شد: به صورت طبیعی بخش کشاورزی از بخش هایی است که بیشترین استفاده از آب را دارد. بنابراین باید برای بهره برداری بهتر از آن، به سمت آبیاری مدرن حرکت کنیم که البته این کار نیاز به منابع مالی زیاد دارد که همه باید به آن کمک کنیم.معاون اول رییس جمهوری در ادامه از دیگر اولویت های مهم کشور در سال 95 را که در دستور کار دولت قرار دارد، کشت های گلخانه ای عنوان کرد و گفت: این کار سبب ایجاد اشتغال و همچنین صرفه جویی در آب و خاک می شود.وی تاکید کرد که باید به دنبال گلخانه های تمام صنعتی باشیم و این روش را در کشور توسعه دهیم.جهانگیری گفت: در بخش کشاورزی با سیاست گذاری ها و حمایت هایی که در سال 95 از بخش کشاورزی صورت خواهد گرفت شاهد تحول جدی در این بخش خواهیم بود.وی به بخش دامپروری و تولید پروتئین در کشور نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بخش دامپروری و پروتئین کشور به سمت صنعتی شدن در حال حرکت است ، بنابر این باید دغدغه های تولید کنندگان این بخش را برای تولید با کیفیت و همچنین بازارهای صادرات رفع کنیم.جهانگیری به بازار بزرگ روسیه اشاره کرد و گفت: تولید کنندگان و صادر کنندگان ما باید از فرصت پیش آمده استفاده کنند و برای صادرات محصولات با کیفیت ایران به این کشور برنامه ریزی کنند.معاون اول رییس جمهوری در بخشی از سخنان خود ضمن گرامی داشت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی، گفت: یکی از مهم ترین اتفاقات و دستاوردهای انقلاب اسلامی در نخستین سال بعد از پیروزی ، مشخص شدن نوع حکومت با رای مردم بود که امیدواریم طوری عمل کنیم که جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام کارآمد بتواند برای دنیا و آخرت مردم و همچنین رفاه و توسعه مناسب کشور گام بردارد که البته این مهم، نیازمند همدلی و همزبانی ملت و دولت است.
تاریخ: سه شنبه 24 فروردین 1395