Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

به اطلاع کلیه واحدهای صنعتی نساجی و پوشاک میرساند وزارت صنعت ، معدن و تجارت بنا دارد به منظور فعال سازی واحدهای نیمه فعال و تکمیل پروژه های نیمه تمام صنعتی تسهیلات مالی کم بهره به سه گروه از واحدها اختصاص دهد :

      الف) واحد های بزرگ ( دارای اشتغال بیش از 100 نفر) - مبلغ 30 میلیارد ریال
      ب) واحدهای کوچک نیمه فعال (دارای اشتغال کمتر از 50 نفر) - مبلغ 10 میلیارد ریال
      ج) واحد های با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد – 20 میلیارد ریال

🔶از جمله مزایای طرح فوق اعطای 5 درصد یارانه سود تسهیلات می باشد که حتی واحدهایی که در سیستم بانکی دارای چک برگشتی یا وام معوقه هستند نیز می توانند از آن استفاده نمایند.

در همین راستا تشکل های بخش خصوصی به عنوان بازوی مشورتی وزارتخانه در تائید صلاحیت واحدهای متقاضی وارد عمل خواهند شد تا تجارب تلخ گذشته در طرح بنگاه های زود بازده تکرار نگردد.

لذا بدینوسیله از کلیه واحدهای متقاضی تقاضا می شود مراتب درخواست خود را بصورت مکتوب به دبیرخانه اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ارسال نمایند تا پس از جمعبندی به نهادهای ذیربط ارسال گردد.
📠 فکس : 88921495
📞 تلفن : 88921493

تاریخ: یکشنبه 29 فروردین 1395