Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

برای استفاده از دستاوردهای برجام باید وحدت ملی در کشور شکل بگیرد
دبیر کل انجمن نساجی کشور معتقد است که برای مقابله با قاچاق پوشاک و کالاهای نساجی در کشور در سال های گذشته عزم جدی و ملی در کشور وجود نداشته است. محمد مهدی رئیس زاده با اشاره به این که چالش اصلی صنعت و صنعت نساجی در حال حاضر رکود و قاچاق است، می گوید:« قاچاق در صنعت پوشاک و نساجی مقوله ای بسیار اثر گذار است که تبدیل به پدیده ای ضد صنعت نساجی در داخل شده است.»
او در پاسخ به این سوال که چرا باوجود چندین سال درگیری با قاچاق پوشاک تاکنون در زمینه مبارزه و جلوگیری از قاچاق پوشاک و نساجی در کشور نتوانسته ایم موفق باشیم، می گوید:« مبارزه با قاچاق در هر کالایی عزم ملی می خواهد، مثلا شما در زمینه میوه که امسال به وجود آمد یک کار ضربتی صورت گرفت و شاهد بودیم بلافاصله هم منشا آن شناسایی شد و اقدامات لازم را دولت انجام داد و در مناطق آزاد ورود میوه را ممنوع کرد و فوری در سطح شهر هم هرچی میوه قاچاق بود جمع آوری شد و این اقدامات تاثیر گذار بودند ولی درباره قاچاق پوشاک و کالاهای مربوط به نساجی در این سال ها هیچ وقت این عزم وجود نداشته است.»
او در ادامه به برخی از دلایل رواج قاچاق پوشاک در کشور اشاره کرده و برای مثال می گوید:« 20 تا 30 درصد قاچاق پوشاک به دلیل عدم نظارت کافی در مناطق آزاد صورت می گیرد که از آن مبادی وارد سرزمین می شود و بخشی نیز به مصوبات سیاسی دولت باز می گرد مثلا در مورد مرز نشینان و ته لنجی ها که مجاز هستند میزانی کالا از جمله پوشاک وارد کنند زیرا در آن مناطق اشتغال دچار مشکل است و دولت یک شرایطی را ایجاد کرده است و این صدمه زده به صنعت پوشاک و نساجی و صنایعی دیگر؛ البته دراین زمینه کارهایی برای اصلاح از سوی دولت صورت گرفته است که باید منتظر اقدام و تاثیرات آن باشیم.»
رئیس زاده در ادامه به از بین بردن عوامل رکود در کشور هم اشاره و تاکید می کند و می گوید:« برای رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار که مهم ترین چالش کشور است باید روی عوامل ایجاد رکود کار شود و جلوی گسترش آن گرفته شود البته این مسئله تدریجی است و فوری نمی شود انتظار داشت به نتیجه برسد ولی باید کار شروع شود.» دبیرکل انجمن نساجی با اشاره به این که دولت در این زمینه قدم های مثبتی برداشته است، می گوید:« برای مقابله با رکود و خروج از آن باید یک سری رفتارهایی نه تنها از سوی دولت که از سوی تمام قوا در کشور صورت گیرد تا به حل رکود منجر شود.» او در ادامه مثال هایی را هم مطرح می کند و می گوید:« مثلا در دوران رکود با رفتارهای مالیاتی با تولید کنندگان متفاوت باشد.»
او همچنین به دستاوردهای برجام و حمایت تمام گروه ها از آن و کنار گذاشتن اختلافات داخلی تاکید می کند و می گوید:« اختلافات داخلی حتی می تواند باعث سو استفاده خارجی ها شود باید وحدت ملی یک پارچگی درباره دستاوردهای برجام داشته باشیم تا بتوانیم بیشترین استفاده را از شرایط جدید بکنیم و اختلاف ها را به دورن اتاق ها برده و با بحث های کارشناسی حل کنیم. این برجامی که این قدر برای آن تلاش شده است نباید هر روز از سوی کسی در داخل زیر سوال برده شود زیرا در این شرایط شاهد سنگ اندازی های خارجی ها و آمریکایی ها خواهیم بود؛ آن ها وقتی می بینند که در داخل چالش وجود دارد و وحدت نیست این اقدامات را صورت می دهند.» به گفته او اگر این اقدامات صورت گیرد در شش ماهه دوم سال جاری می توانیم شاهد خروج رکود باشیم و اگر نشود شرایط بدتر هم خواهد شد.

تاریخ: چهارشنبه 8 اردیبهشت 1395