Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

هیئت های خارجی که به ایران سفر کردند و در حوزه نساجی نماینده داشتند، بیشتر به بازاریابی و ارزیابی حوزه نساجی ایران پرداختند و مذاکرات ما با این شرکت ها، بطور معمول درباره خرید ماشین آلات و فن آوری های روز صنعت نساجی بوده است. در حال حاضر، تعاملات ما در حد مذاکره است و باید شرکت های ایرانی برای کار با شرکت های خارجی در این زمینه، به میدان بیایند.
احمد کیمیایی اسدی، فعال صنعت نساجی در گفت و گو با خبرنگار وب سایت خبری اتاق تهران گفت: هیئت های خارجی که به ایران سفر کردند و در حوزه نساجی نماینده داشتند، بیشتر به بازاریابی و ارزیابی حوزه نساجی ایران پرداختند و مذاکرات ما با این شرکت ها، بطور معمول درباره خرید ماشین آلات و فن آوری های روز صنعت نساجی بوده است. در حال حاضر، تعاملات ما در حد مذاکره است و باید شرکت های ایرانی برای کار با شرکت های خارجی در این زمینه، به میدان بیایند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: بعید می دانم سرمایه گذاران خارجی به تنهایی در صنعت نساجی ایران وارد کار شوند. بطور حتم باید یک سرمایه گذار ایرانی حضور داشته باشد، تا شرکت های خارجی از سودآوری و مسائل پس از تولید، از جمله صادرات و فروش اطمینان حاصل کنند. صنعت نساجی ایران در شرایطی نیست که سرمایه گذار خارجی بخواهد ابتدا به ساکن در این حوزه سرمایه گذاری کند و لازم است بخش خصوصی ما هم، در رایزنی ها و جلسات مشترک با هیئت های خارجی، نسبت به سرمایه گذاری مشترک با شرکت های مختلف پیش قدم شود.
عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اینکه بهترین ماشین آلات در صنعت نساجی در کشورهای سوییس و ایتالیا ساخته می شوند گفت: فکر می کنم شرکت های ایرانی فعال در صنعت نساجی، به دلیل تحریم ها، از تکنولوژی روز و شرایط روز صنعت نساجی، عقب افتاده اند و ما در این حوزه، نیاز به گذر زمان داریم تا بتوانیم با شرکت های خارجی که از ما جلوترند، به تفاهم برسیم.
این فعال صنعت نساجی با اشاره به اینکه هم چنان مسئله صنعت نساجی ایران قاچاق پوشاک از کشور های همسایه از جمله ترکیه است گفت: قاچاق بحث گسترده ای است و منحصر به پوشاک نیست. این حوزه نظارت های خاص خودش را می طلبد و امیدواریم با صحبت هایی که بزرگان صنعت نساجی با مسئولان دارند و طرح مسئله در رسانه ها، به نتیجه مطلوب در این زمینه برسیم.

تاریخ: سه شنبه 21 اردیبهشت 1395