Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

در پی اطلاع از اینکه متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش پس از طی مراحل قانونی متاسفانه از سوی برخی بانکهای عامل در استانها پیشنهادهایی از قبیل بلوکه کردن بخشی از تسهیلات 17 درصد دریافتی در همان بانک با سود 12 درصد دریافت کرده اند دبیرخانه انجمن نساجی طی نامه ای این موضوع را به معاون امور صنایع وزارت صنعت، منتقل کرد.
به گزارش عصر اقتصاد،  در صورتی که همچنان این مشکل وجود دارد موارد را حداکثر طی دو روز آینده به صورت مستند (بانک ذیربط) به دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام تا پیگیریهای لازم صورت گیرد.

تاریخ: دوشنبه 31 خرداد 1395