Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

به دلیل استقبال و درخواست متقاضیان مهلت شرکت در فرآیند انتخاب صادر کننده نمونه در سال 1395 تا روز پنج شنبه مورخ 10/4/1395 تمدید گردید .

از کلیه صادر کنندگان محترم در سطح کشور دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در این رقابت ملی به ترتیب شرح ذیل اقدام نمایند .

 

مراجعه به سامانه اختصاصی انتخاب صادر کنندگان نمونه  ( نمونش ) سازمان توسعه تجارت ایران به نشانی http://nemoonesh.tpo.ir   و مطالعه دقیق شرایط ، ضوابط و معیارهای انتخاب صادر کنندگان نمونه سال 1395 مراجعه نمایند .

تاریخ: دوشنبه 31 خرداد 1395