Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

 احتراما بدینوسیله به اطلاع کلیه واحدهای تولید و عرضه کننده پوشاک داخلی میرساند پیرو مصوبات سیزدهمین جلسه " کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه " در خصوص موضوع عدم استفاده از نشان های خارجی روی تولیدات داخل ، مقرر گردید :

(( به همه واحدهای صنفی تولید داخل ابلاغ شود از استفاده از نشان های خارجی بر روی تولیدات خود خودداری نمایند تا کالای اصلی واردات قانونی از غیر مجاز قابل تشخیص باشد و در صورت کشف قاچاق ، صاحب کالا مدعی ایران بودن آن را ننمایند . کمک به این نوع تولیدی ها برای ثبت برند و استفاده از عناوین ثبت شده داخلی مورد تاکید قرار گرفت . ))

با در نظر گرفتن این نکته که هر گونه نظارت و اقدام موثر در مورد کالای قاچاق ، مستلزم امکان شناسایی تولیدات داخلی از واردات در سطح توزیع و عرضه خواهد بود ، لذا از کلیه واحدهای تولیدی پوشاک درخواست میگردد به هر طریق کالاهای تولیدی خود را با افتخار تمام و با نام و نشان ایرانی به نحو شایسته آن توزیع و عرضه نمایند .

تاریخ: پنجشنبه 24 تیر 1395