Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
محسن رنانی اقتصاددان به اتاق ایران آمد تا از شش لایه رکودی در ایران و امکان سنجی خروج از رکود تا پایان سال ٩٦ بگوید.

نشست کارشناسی با عنوان "تحلیل بافتار پیچیده و شش لایه رکودی در ایران و امکان سنجی خروج از رکود تا پایان سال ٩٦" در اتاق ایران آغاز شد. سخنران این نشست، محسن رنانی اقتصاددان مطرح کشور است.
 
رنانی در این جلسه از "رشد بدون دستاورد در ایران" روایت می کند. رشدی که هنوز تا رسیدن به توسعه فاصله فراوان دارد.
 
طبقه هشتم اتاق ایران افرادی بیش از ظرفیت خود را گرد رنانی جمع کرده است تا راهکارهای این کارشناس اقتصاد را درباره چگونکی و بایدها و نبایدهای خروج از رکود تا پایان سال ٩٦، بشنوند.
 
او مانند یک معلم با مقدمه‌ای طولانی همه مسائل رکود و بسترهای آن را تشریح می‌کند و نهایتا به رکود در ایران پرداخت.
 
«سرمایه‌ها زمین‌گیر شده اند.»  این سرفصل دیگری از صحبت های این اقتصاددان است. رنانی از عدم توازن در ساختارهای کشور که رکود ساختاری را منجر شده است، می‌گوید. از سرمایه‌گذاری بیش از ٤ برابر نیاز در شهرک‌های صنعتی و تولیدهایی که در انبارها روی دست مانده است. 
«عدم حمایت نهادها از سرمایه ها». موضوع دیگر بحث‌های اوست. رنانی آمار غیر رسمی ای ارائه می‌دهد و می‌گوید که ٢٠٠ تا ٣٠٠ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌ها در دادگستری گیر افتاده‌اند. رکود نهادی و بسیار بلند مدت همان رکودی است که رنانی درحال صحبت از آن است: در این رکود، سرمایه و کارآفرین و نیروی انسانی وجود دارد، اما نهادها ناتوان از حمایت این سرمایه ها هستند.

تاریخ: چهارشنبه 20 مرداد 1395