Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

پوشاك از محصولات نهایی صنعت نساجی است و نه تنها به یكی از مهم ترین نیاز طبیعی انسان ها به پوشش پاسخ می دهد، بلكه نمادی از فرهنگ هر جامعه به شمار می رود. گردش مالی صادرات صنعت پوشاک در جهان سالانه به صورت میانگین حدود 400میلیارد دلار است .

صنعت نساجی 3/6درصد و صنعت پوشاک 2/3درصد از کل تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند. روند روبه رشد صنایع پوشاک دنیا بین سال های 2005 تا 2010 به وجود رکود و کاهش رشد اقتصادی در عمده کشورهای دنیا، از تب و تاب نیفتاد. چین حدود 34درصد این بازار را در دست دارد و رتبه اول جهان را داراست.

آمریکا با سهم حدود 2درصدی  (82میلیارد دلار) از کل واردات پوشاک جهان  (آمار سال2015)، بزرگ ترین مصرف کننده و واردکننده پوشاک جهان به شمار می رود. وضعیت پوشاک ایرانی با وجود پتانسیل های بسیار قوی به دلایل مختلف مساعد ارزیابی نمی شود. صنعت پوشاک ایران دو فرصت مهم را از دست داده یعنی واگذاری بیش از 60درصد از مصرف داخلی به رقیبان خارجی و عدم استفاده از سهم بالقوه صادرات پوشاک.

 

تاریخ: چهارشنبه 15 دی 1395