Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
گمرک درباره اخذ عوارض از فرش های صادرات برگشتی گمرک توضیحاتی ارایه داده است.


 بر اساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی کالاهای صادراتی که به هر علت عینا بازگشت داده شود با رعایت مقررات ماده ۶۵ قانون امور گمرکی مشمول معافیت است و در تبصره ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی آمده است؛ منظور از کلمه عینا در این قانون آن است که روی کالای صادراتی بازگشت شده به کشور، در خارج عملی انجام و یا از آن استفاده نشده باشد.


به گزارش اقتصاد آنلاین ، در ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب هیأت وزیران هم آمده است؛ چنانچه کالای صادرات قطعی به تشخیص گمرک عینا ( موضوع تبصره بند ش ماده ۱۱۹ قانون) و بدون استفاده یا تعمیر به کشور بازگشت داده شود با رعایت مفاد ماده ۶۵ قانون بدون پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص است.


بر اساس تبصره ۱ همان ماده هم توضیح داده شده است، چنانچه کالای صادرات قطعی بازگشت داده شده به کشور به تشخیص گمرک در خارج استفاده یا تعمیر شده باشد، بدون نیاز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودی قابل ترخیص است.


با توجه به اینکه مشکل مطرح شده، به موضوع صادرات برگشتی فرش‌های مستعمل یا استفاده شده مربوط می شود، گمرک ایران به منظور حل این مشکل به دلیل ایراد قانونی پیش‌نویس مصوبه ای را به هیأت وزیران داده تا بر اساس آن فرش‌هایی که ایرانی و دستباف است فقط به صرف ایرانی بودن مشمول این ماده قانونی نشود و عوارض گمرکی دریافت نشود، ضمن اینکه گمرک ایران با تمامی افرادی که اظهارنامه صادراتی داشته و به گمرک ارائه داده‌اند در این خصوص همکاری‌های لازم را داشته است.

تاریخ: یکشنبه 17 بهمن 1395