Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

فعالان این حوزه معتقدند تنها در شرایطی می توان به دستاوردهای بسیار سازنده ای در بخش های متعدد اعم از کسب درآمد،تقویت بنیه داخلی و اشتغالزایی مضاعف دست یافت که حمایت های ویژه و هر چه بیشتری از سوی دولت در این خصوص لحاظ شود.

برای تحقق این امر حضور افراد با نفوذ و قدرتمند برای تعامل با دولت به منظور اخذ حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر به مثابه آنچه که در حوزه خودروسازی شاهد آن هستیم ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
 
مجید نامی یکی از کارشناسان حوزه نساجی و عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با تایید افزایش روند قاچاق پوشاک در ایران،چندی پیش درگفتگو با رسانه ها عنوان کرد:گمرک جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخی موازی کاری ها در ارگان های مختلف توان کنترل مبادی ورودی قانونی را ندارد و از سوی دیگر نباید از نظر دور داشت که بخش قابل توجهی از واردات کالاهای قاچاق در حوزه پوشاک، ریشه در بازارچه های مرزی و مناطق آزاد دارد.
 
وی معتقد است برای مقابله و مبارزه جدی با این معضل باید به فروشگاه های سطح شهر مراجعه کرد تا روشن و محرز شود کالای غیر قانونی چگونه توزیع می شوند و دقیقا با الگو برداری از ساز وکار طراحی شده برای ریشه یابی قاچاق غیر قانونی محصولات کشاوری و باغی می توان به موفقیت های مطلوب تری در این عرصه نائل شد.
 
و سخن آخر اینکه به نظر می رسد با افزایش تعرفه نمی توان به مقابله با این معضل پرداخت،آنچنان که تعرفه 55 درصدی و ارزش افزوده 9 درصدی نتوانست آنچنان که باید در این خصوص به دستاورد شایسته ای متنهی شود.
 
در واقع امر اجرای دقیق قانون،گسترده دامنه نظارت ها،رصد و ریشه یابی کانال ها و سرشاخه های توزیع و البته فرهنگ سازی و ارتقای کیفی محصولات داخلی از مولفه های حائز اهمیتی به شمار می رود که می تواند به توفیقات سازنده ای در حوزه مقابله با قاچاق پوشاک ختم شود.

تاریخ: یکشنبه 24 بهمن 1395