Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که اعتراض کسبه ساختمان پلاسکو نسبت به جانمایی واحدهای خود در مجتمع نور به دلیل محدودیت‌های موجود قابلیت رسیدگی ندارد.

رئیس اتاق اصناف اعلام کرد که اعتراض کسبه ساختمان پلاسکو نسبت به جانمایی واحدهای خود در مجتمع نور به دلیل محدودیت‌های موجود قابلیت رسیدگی ندارد و کسبه پاساژ کویتی‌ها که مغازه‌های آنها از حادثه ساختمان پلاسکو آسیب دیده است هیچ درخواستی برای رسیدگی به مشکلاتشان نداشتند اما می‌توانند به اتاق اصناف مراجعه کنند.

به گزارش ایسنا، علی فاضلی اظهار کرد: جانمایی کسبه ساختمان پلاسکو در مجتمع تجاری نور با حضور و انتخاب اتحادیه‌های مربوطه و نماینده اتاق اصناف به عنوان ناظر صورت گرفته و نماینده بانک یا مجتمع نور هیچ نقشی در جانمایی نداشتند؛ بنابراین این جانمایی تغییر پیدا نمی‌کند.

وی افزود: امکانات و واحدهای واگذارشده برای جانمایی کسبه ساختمان پلاسکو در مجتمع تجاری نور محدود بود و به هر نحوی که این جانمایی صورت می‌گرفت عده‌ای اعتراض خواهند داشت و نمی‌شود به خاطر اعتراض عده‌ای تصمیمات اتخاذشده را لغو کرد، چراکه کسبه پلاسکو از ابتدا خود مجتمع تجاری نور را انتخاب کردند و اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه به خاطر رضایت آنها زیر بار دینی رفتند که دیگر نمی‌توان این تصمیم را تغییر داد.

رئیس اتاق اصناف درباره این اعتراض برخی کسبه پلاسکو که عنوان می‌کنند واحدهای لوکس و مناسب مجتمع تجاری نور پیش از حضور آنها به عنوان واحدهای فروخته شده و اجاره داده شده معرفی شده‌اند تا پس از اسکان پلاسکویی‌ها با قیمت‌های بالاتر به دیگر متقاضیان واگذار شود، ادامه داد: این مساله به شدت تکذیب می‌شود و درست نیست و از آنجا که ۶۰۰ واحد واگذار شده برای جانمایی پلاسکونشینان در مجتمع نور در طبقات مختلف بود نمی‌توان همه را زیر یک سقف قرار داد و این جانمایی با قرعه‌کشی توسط نمایندگان مختلف صورت گرفته است که ممکن است برخی گوشه، پشت واحدهای دیگر و یا در وسط و جای مناسب جانمایی شده باشند.

فاضلی گفت: قراردادها برای اجاره واحدهای مجتمع نور بوده است و اگر کسی بخواهد سرقفلی‌ را خریداری کند اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه نهایت کمک را به متقاضی می‌کنند اما آنها فعلا مستأجرند و به صورت موقت اسکان داده شده‌اند.

وی همچنین درخصوص اینکه چرا کسی درباره برخی کسبه آسیب‌دیده پاساژ کویتی‌ها که مغازه‌هایشان در پی آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو خسارت دیده است، فکری نمی‌کند، اظهار کرد: کسی از پاساژ کویتی‌ها درخواست و تقاضایی برای رسیدگی به مشکلاتش را نداشته است و در این زمینه کاری انجام نشده است اما اگر هر یک از کسبه این پاساژ از حادثه ساختمان پلاسکو آسیبی دیده است می‌تواند به اتاق اصناف مراجعه کند و مطمئناً به مشکل آنها نیز رسیدگی می‌شود.

تاریخ: چهارشنبه 27 بهمن 1395