Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
دبیرخانه کمیته فنی متناظرISO/TC72 با عنوان ماشین آلات نساجی و لوازم جانبی آن، توسط دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی سازمان ملی استاندارد ایران به دانشکده نساجی دانشگاه یزد واگذار شد.

به گزارش ایسنا، این واگذاری با توجه به این که استان یزد به عنوان قطب صنعت نساجی در کشور به حساب می‌آید و به منظور استفاده هر چه بهتر و بیشتر از پتانسیل و توان علمی و فنی دانشگاهیان، صنعتگران و کارشناسان استاندارد، انجام شده است.

به نظر می‌آید که دانشگاه یزد با توجه به ظرفیت‌های خوب و بالای علمی خود در آینده نه چندان دور خواهد توانست ارتباطات بسیار موثر و مفیدی را با صنعت و دیگر بخش‌های مرتبط جامعه برقرار و باعث ارتقائ سطح کمی و کیفی محصولات تولیدی و افزایش دانش فنی دست اندرکاران این صنعت در استان شود.

گفتنی است، بر همین اساس نیز دکتر «محسن هادی زاده» به عنوان رییس کمیته فنیISO/TC72 ، دکتر «مریم شرزه ئی» نایب رئیس کمیته فنی و دکتر «زینب سلطانزاده» به عنوان دبیر کمیته مذکور به مدت سه سال منصوب شدند

این کمیته می‌تواند با توجه به توان علمی و تجربی خود، نسبت به ارتقائ سطح مشارکت در تدوین استانداردهای بین‌المللی با هم فکری و همکاری سایر اعضای کمیته و ضمن تعامل و هماهنگی مستمر با دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی اهتمام ورزد و نقش خود را در تدوین استانداردهای بین المللی تقویت کند.

یاداور می‌شود، دیگر سازمان‌های جهانی متولی امر تدوین،استانداردسازی و ترویج آن از قبیل سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML)،کدکس غذایی(CODEX) وکمیسیون بین المللی برق و الکترونیک(IEC) هم راستا با سازمان بین‌المللی استاندارد سازی(ISO) در سطح کشورهای عضو، نسبت به واگذاری کمیته‌های فنی متناظر در رشته های کاری مرتبط با خود اقدام کرده‌اند و اعطائ دبیرخانه کمیته فنی متناظر ماشین آلات نساجی و لوازم جانبی آن به دانشگاه یزد، بعد از کمیته فنی متناظر ISO/TC206 با عنوان سرامیک‌های ظریف  به جهاددانشگاهی یزد، دومین واگذاری در این استان بوده است.

تاریخ: یکشنبه 1 اسفند 1395