Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

معاونت اقتصادی اتاق ایران در جریان سلسله گزارش‌های خود باعنوان، «بررسی مسائل روز اقتصاد ایران»، جدیدترین گزارش خود را منتشر کرد. در گزارش «مطالعات تطبیقی تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه کره» به تجربه‌های جهانی در اقتصاد و مقایسه آن با تجربه‌های مشابه در ایران اشاره شده است.

 

به‌منظور آشنایی هرچه بیشتر فعالان اقتصادی با مفاهیم اقتصادی و به‌کارگیری صحیح این موارد در تحلیل‌های اقتصادی محیط کسب‌وکار، بررسی مسائل روز اقتصاد ایران و مقایسه آن با اقتصاد کشورهای دیگر در معاونت اقتصادی اتاق ایران، طرح مطالعات تطبیقی اقتصاد ایران و جهان و بررسی اقتصاد به زبان ساده  مطرح شد و توسط مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی به اجرا درآمد.

معاونت اقتصادی اتاق ایران، نتیجه مطالعات خود را درباره  بررسی مسائل روز اقتصاد ایران در گزارش «مطالعات تطبیقی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه کره منتشر کرد.

در این گزارش «مطالعات تطبیقی تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در جهان؛ تجربه کره» چنید آمده است:

به منظور افزایش اقبال مسئولان به توسعه این بنگاه‌ها و بهره‌مند شدن از اثرات مثبت آن در اقتصاد ایران، در این گزارش و سلسله مطالعات کشوری انجام شده، تلاش می‌شود تا دلایل موفقیت سایر کشورها و عوامل مؤثر در رشد بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط که به عنوان موتور رشد و توسعه در دنیا شناخته می‌شوند، بررسی و احصا شده و توصیه‌های سیاستی مناسب برای ایران استخراج شود.

در مطالعه حاضر کشور کره که در طول 25 سال اخیر، از رشدی سریع برخوردار بوده، هدف این بررسی است. رشد دو رقمی پایدار در حجم صادرات، به این کشور کمک کرد تا بتواند در سال 2015 به جایگاه ششمین صادر کننده بزرگ دنیا و یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان دست یابد.

دولت جدید کره که کار خود را از سال 2013 آغاز کرد، با درک اهمیت بالای بنگاه‌های نوپا و صنایع کوچک و متوسط به عنوان محرک‌های جدید رشد این کشور، اقداماتی را به منظور افزایش قدرت رقابتی آن‌ها و شکوفایی هر چه بیشتر خلاقیت و نوآوری در اقتصاد انجام داده که نقطه قوت آن، برنامه‌ها و سیاست‌های متنوعی است که دولت در جهت رفع موانع پیش‌روی این بنگاه‌ها و به ویژه تسهیل تأمین مالی آن‌ها تدارک دیده است.

تنوع کانال‌های تأمین اعتبار، ایجاد نهادهای تضمین اعتبار، وجود یک بانک صنعتی با تمرکز بر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، راه‌اندازی بورس جدید کره به منظور حمایت و راهنمایی بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت بورس اصلی، از جمله اقدامات مؤثری است که می‌تواند با توجه به تجربه کشور کره، در ایران نیز به‌کار گرفته شده و از نتایج آن بهره‌مند شد.

تاریخ: چهارشنبه 4 اسفند 1395