Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور امروز در دهمین همایش مالی و مالیاتی در دانشگاه تهران با اشاره به دهک‌های درآمدی و پرداخت مالیات آنها اظهار داشت: دهک دهم درآمدی 28 درصد از کل هزینه‌ها را دارد و در سال 94 هزینه مصرفی که 560 هزار میلیارد تومان بوده، دهک دهم 28 درصد آن را خرج کرده است.

به گزارش افکارنیوز، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه از قشر ثروتمند جامعه مالیات نمی‌گیریم، گفت: از ۵۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه مصرفی ۲۸ درصد آن را دهک دهم خرج می‌کنند.اگر به جای 3 درصد 10 درصد از این دهک مالیات بگیریم، 15 هزار و 700 میلیارد تومان و اگر 20 درصد باشد، 31 هزار و 400 میلیارد تومان و اگر 30 درصد اخذ شود 47 هزار و 100 میلیارد تومان مالیات خواهد بود.

در انگلیس از این دهک 40 دردص و در دانمارک 50 درصد مالیات اخذ می‌شود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه عملاً از قشر ثروتمند جامعه مالیات نمی‌گیریم، تصریح کرد: باید در مالیات از سمت بنگاه‌ها به سمت خانوار برویم. 


نیلی در مورد شاخص‌های مطلوب مالیاتی در مورد مزایای مالیات بر بنگاه‌ها گفت: این موضوع منجر به ایجاد اطلاعات قابل تطبیق برای اخذ مالیات بر درآمد خانوار است، همچنین بازیگر اصلی، اخذ مالیات بر مصرف و ارزش افزوده خواهد بود. 


وی در مورد معایب نیز عنوان کرد: اختلال در تولید بنگاه‌ها و افزایش نابرابری به دلیل کاهش دستمزد کارگران از دیگر ابعاد این موضوع است.

تاریخ: چهارشنبه 11 اسفند 1395