Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
در جلسه شانزدهم شورا این موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است.

 1. ابتدا در خصوص خرید استایرن توسط شرکت‌های پتروشیمی و عدم عرضه‌ پلی استایرن توسط آن‌ها بحث شد و مقرر گردید در جلسه‌ی آتی این شرکت‌ها به کارگروه دعوت شوند.

2.   با حضور تولیدکنندگان پلی پروپیلن در کارگروه، در خصوص عدم عرضه‌ی این محصول به میزان حداقل عرضه‌ی تعیین شده به ترتیب زیر بحث شد:

* تقاضای پلی پروپیلن نساجی در کشور بیش از ظرفیت تولید است. این موضوع با سهمیه‌های سایت بهین‌یاب که در حال افزایش است، مشهود است. البته سهمیه‌های سایت بهین‌یاب می‌تواند ناشی از کمبود این محصولات در بازار باشد

*عرضه‌های این شرکت‌ها، منطبق بر حداقل عرضه‌ی تعیین شده برای آن‌ها در کارگروه نیست. (پتروشیمی جم تنها شرکتی است که حداقل عرضه‌ی تعیین شده‌ی خود را رعایت نموده است).

* شرکت‌های پتروشیمی با تمام ظرفیت خود تولید نمی‌کنند و این شرکت‌ها ادعا کردند که تولید آن‌ها با توجه به خوراک دریافتی آن‌ها متغیر است.

* کیفیت خوراک تحویلی شازند برای تولید پلی پروپیلن نساجی دارای کیفیت مناسب نیست و شرکت‌ها قادر به تولید پلی پروپیلن نساجی نیستند. مقرر گردید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در این خصوص گزارش دهد.

3.  در نهایت مقرر شد که شرکت‌های تولید کننده‌ی پلی پروپیلن برنامه‌ی تولید و حداقل عرضه‌ی مورد نظر خود را ارائه نموده و تا پایان سال، حداقل عرضه‌ی تعیین شده در کارگروه را رعایت نمایند.

4. با حضور پتروشیمی بیستون در کارگروه، به موضوع عدم تعیین حداقل عرضه برای LAB پرداخته شد و مقرر گردید که شرکت صنایع شیمیایی ایران به منظور توضیح در خصوص عرضه‌ی خارج از بورس LAB به کارگروه دعوت شود.

5.  موضوع تعیین قیمت بنزن به صورت تلفیقی مطرح گردید و اعلام شد که بنزن تولید شده در کشور محدود است و تنها با واردات می‌توان آن را جبران نمود.

6.موضوع تعیین سقف افزایش قیمتی 10 درصد برای تمامی معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا مطرح گردید و با 2 رأی از 8 رأی تأیید نشد.

تاریخ: یکشنبه 22 اسفند 1395