Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به حجم بالای قاچاق کالا در حوزه پوشاک بر واردات غیر مجاز پوشاک به داخل کشور به صورت قاچاق سازمان یافته تأکید کرد و گفت: این حجم قاچاق چیزی نیست که توسط مسافر وارد کشور شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هرمزپرس؛ آلبرت بغزیان در مورد عملکرد دولت در بحث مبارزه با قاچاق کالا، اظهار کرد: قاچاق کالا و عدم ساماندهی واردات ضربات جبران ناپذیری را به بدنه تولید وارد کرده است.

وی در ادامه تصریح کرد: دولت در بحث مبارزه با قاچاق کالا تلاش خود را کرده است و با تشکیل ستادها و قوانینی در این راستا کارهایی انجام داده است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران تصریح کرد: در این راستا شاید نمره دولت نزدیک به ۲۰ باشد اما وقتی وارد این قضیه شد نتوانست با قاچاقچیان کالا مبارزه کند.

بغزیان افزود: برخی کم کاری ها را می توانیم به دولت نسبت بدهیم یا اینکه در مورادی تشخیص داده با مذاکره می توان به نتایجی رسید.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به قاچاق کالا در حوزه پوشاک بر واردات غیر مجاز پوشاک به داخل کشور به صورت قاچاق سازمان یافته تأکید کرد و افزود: قاچاق پوشاک چیزی نیست که مسافر وارد کشور کند.

بغزیان با بیان این نکته که ستادهای نوروزی در برخی شهرستان ها در حوزه تنظیم بازار نتوانسته اند موفق عمل کنند، اظهار کرد: دولت در مجموع تلاش خود را کرده است ولی از اختیارات خود در این راستا استفاده نکرده است و نمره دولت مردود است.

تاریخ: دوشنبه 14 فروردین 1396