Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپرکورد درآمدهای گمرکی شکسته شد و گمرک موفق شد در دولت یازدهم بالاترین میزان درآمد را طی سال ۱۳۹۵کسب کند

عملکرد درآمدی گمرک در زمینه حقوق ورودی در سال گذشته افزون بر ۱۸۱هزار میلیارد ریال بوده که این مبلغ وصول و به حساب خزانه واریز شده است؛ این میزان درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد افزایش داشته است

کارنامه عملکرد گمرک در بخش درآمدی نشان می دهد این سازمان علاوه بر موفقیت در وصول حقوق ورودی در بخش وصول عوارض و سایر درآمدها نیز توفیقات قابل توجهی داشته است

وصول عوارض برای وزارتخانه ها،سازمان های دولتی و یا سازمان های عمومی غیر دولتی مانند وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، شهرداریها، جمعیت هلال احمر و اخذ دهها عوارض دیگر از جمله اقدامات گمرک در حوزه وصول عواید دولت بوده است که میزان وصولی گمرک برای سایرسازمانها در سال ۹۵ افزون بر ۱۳هزارمیلیارد ریال بوده که در مقایسه با سال ۹۴ در این بخش نیز بیش از ۳۸ درصد افزایش داشته است

عملکرد گمرک در بخش وصول مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی که در ردیف درآمدی سازمان مالیاتی درج می شود در سال ۹۵ بیش از ۱۰۱هزار میلیارد ریال بوده که در سال ۹۵ از این حیث نیز عملکرد گمرک ۳۰ درصد افزایش داشته است

گمرک ایران در سال ۱۳۹۵ در مجموع بیش از ۲۹۶ هزار میلیارد ریال وصولی داشته که با احتساب عملکرد معافیت ها و تخفیفات حقوق ورودی مندرج در قوانین و مقررات این رقم به حدود ۳۳۳ هزار میلیارد ریال می رسد

تاریخ: سه شنبه 15 فروردین 1396