Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
مشاور وزیر صنعت قاچاق و واردات بی رویه را مانع جدی توسعه صنعت پوشاک و نساجی در کشور برشمرد و گفت: ایران از توان و ظرفیت های بی بدیلی در این عرصه برخوردار است.

گلناز نصرالهی حمایت از تولید داخلی را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست و افزود: تحرک چرخ تولید بی تردید سرعت حرکت چرخ ماشین اقتصادی کشور را شتاب می بخشد.


به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازخبرگزاری تسنیم،  وی در ادامه قاچاق را آفت جدی صنعت پوشاک و نساجی کشور برشمرد و اظهارداشت: این پدیده نفس صنایع داخلی را به شماره انداخته است.

 

مشاور وزیر صنعت با اشاره به این جمله که صنعت پوشاک ضمن ارزش افزوده بالا و ایجاد اشتغال پایدار از قدرت ارزآوری مثال زدنی برخوردار است بر ضرورت حمایت و تقویت این صنعت در کشور تاکیدکرد.

 

محمدمهدی رئیس زاده - دبیر انجمن صنایع نساجی ایران نیز برضرورت حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر 60 تا 70 درصد نیاز پوشاک کشور به وسیله تولیدکنندگان داخلی تامین و بقیه نیاز مملکت در حوزه پوشاک باید از طریق واردات تامین شود.

 

وی با تاکید بر اینکه واردات پوشاک باید هدفمند و قانونی باشد، افزود: واردات بی رویه و قاچاق ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این صنعت وارد می سازد.

 

دبیر انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک ایران از قدمت طولانی برخوردار است، اظهارداشت: این صنعت از جمله مهمترین بخش های اشتغال زا در کشوراست.

قاچاق و واردات بی رویه مانع جدی توسعه صنعت پوشاک شده است
تاریخ: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396