Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
در پی درج خبری نادرست در روزنامه همشهری با عنوان تعلل در مبارزه با قاچاق کالا مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت این خبر را به شدت تکذیب کرد.
به گزارش شاتا، پس از آنکه روزنامه همشهری در شماره اخیر خود درباره قاچاق کالا نوشت که دستور العمل مبارزه با قاچاق باید حداکثر تاهفته گذشته آماده می شد و در این خصوص دولت به تعلل در زمینه مبارزه با قاچاق متهم شد ، عباس تابش مدیر کل دفتر امور بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت گفت: این خبر صحت ندارد و دستورالعمل مربوطه پس از تایید کارگروه علمی  جهت اطلاع عموم منتشر می شود.
وی افزود:این دستور العمل مربوط به ده گروه کالایی است و مراحل نهایی بررسی را طی می کند و پس از تایید نهایی جهت اطلاع همگان منتشرمی شود.

دستورالعمل ده گروه کالایی برای مبارزه با قاچاق به زودی نهایی و منتشر می شود
تاریخ: سه شنبه 26 اردیبهشت 1396