Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

با اتحاد و همگرایی تولید کنندگان پوشاک و با برگزاری نخستین مجمع عمومی،
"شرکت توسعه فروش و صادرات پرنیان ایرانیان" به میدان آمد.
تولید کنندگان پوشاک با برگزاری نخستین مجمع عمومی شرکت توسعه فروش و صادرات پرنیان ایرانیان، توانستند یک گام بزرگ برای ارتقای موقعیت تولید ایرانی بردارند.
به طور قطع این اتفاق می تواند برای صنعت و صنعت گر ایرانی یک یادبود و یک خاطره مولد باشد. انجمن صنایع پوشاک ایران به عنوان میزبان و بانی این هم اندیشی صنعتی در حوزه پوشاک، با مهیا کردن فضایی که تولید کنندگان بتوانند در آن اتحادی باشکوه برای غلبه بر مشکلات فروش و رقابت را واقعیت بخشند، درواقع کادری تاریخی از تولید پوشاک ایرانی را برای تاریخ به یادگار گذاشت. شرکت توسعه فروش و صادرات پرنیان ایرانیان در روز دوشنبه بیست و دوم خرداد ماه و در ساعت 21 شب بعد از اتمام نخستین مجمع عمومی نام خودش را در لیست صنعت و صنعت گر ایرانی باز کرد تا پیروزی هایش در آینده نمادی باشد برای اتحاد و همیاری های صنعتی. در نخستین مجمع عمومی، سهامداران شرکت توسعه فروش و صادرات پرنیان ایرانیان نخستین تیم مدیریتی این شرکت سهامی خاص را برگزیدند.
آقای مجید افتخاری(با 45 رای)
 آقای مهدی رهبری(با 39 رآی)
آقای بهرام حوالی شهریاری(با 39 رای)
آقای شاهرخ جعفری(با 37 رای)
و آقای رامین جوانرو(با 30 رای) به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند
و آقایان محمودی(با 21 رای) و چگنی(با 16 رای) به عنوان اعضای علی البدل منتخب شدند.
 همچنین در این مجمع شرکت حسابرسی فراز مشاور به عنوان حسابرس و روزنامه اقتصادی ابرار به عنوان رسانه شرکت توسعه فروش و صادرات پرنیان ایرانیان برگزیده شدند. انجمن صنایع پوشاک ایران این اتفاق بزرگ را به صنعت ایران و تولید کنندگان پوشاک کشور تبریک می گوید. گزارش مشروح نخستین مجمع عمومی شرکت توسعه فروش و صادرات پرنیان ایرانیان بزودی منتشر می شود.

تاریخ: سه شنبه 23 خرداد 1396