Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمارهای دولتی در مورد کاهش قاچاق به کشور گفت: بخشی از کاهش آمار قاچاق در کشور مربوط به کاهش تقاضاست و حقیقت این است که مردم قدرت خرید ندارند و به موازات آن مشتری قاچاقچی ها کم شده است.

 عضو اتاق بازرگانی ایران  با بیان این که مردم در شرایط رکود اقتصادی قدرت خرید خود را از دست داده اند اظهار داشت: بخشی از کاهش آمار قاچاق در کشور مربوط به کاهش تقاضاست و حقیقت این است که مردم قدرت خرید ندارند و به موازات آن مشتری قاچاق چی ها کم شده است.

 

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از قدس آنلاین،  مجید رضا حریری با اشاره به اینکه قاچاقچی، مواد اولیه یا کالای واسطه ای را وارد کشور نمی کند افزود: قاچاقچی بدون شک کالای ساخته شده ای را وارد کشور می‌کند و منظور از کالای ساخته شده صنایع کوچک و متوسط است.

 

عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: موضوع امروز بیکاری کشور، موضوعی نیست که صرفا به ایجاد شغل متصل باشد بلکه ما در کشور یک بیکاری انباشته داریم که هر چقدر ایجاد شغل اتفاق می افتد به تعداد بیکاران ما نمی رسد.

 

وی در ادامه با بیان اینکه بزرگترین ضربه  قاچاق بر پیکر صنایع کوچک و متوسط کشور که ظرفیت اشتغال زایی دارند وارد آمده و مشکل بیکاری به قوت خود باقی است خاطر نشان کرد: با این همه دولت مدعی است که در سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است.

 

وی افزود: اینکه چرا بر اساس فرمول های جزئی، کاهش قاچاق در کشور منجر به بهبود وضعیت اشتغال نشده است؟ باید از منظر کلان اقتصادی به آن نگریست و در بحثی دیگر آن را مورد بررسی قرار داد.

کاهش آمار قاچاق در کشور مربوط به عدم قدرت خرید مردم است
تاریخ: پنجشنبه 25 خرداد 1396