Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و نهاد ریاست جمهوری ایران می‌گوید:دولت دوازدهم برای تعامل جدی با بخش خصوصی برنامه دارد؛ یکی از این برنامه‌ها حمایت از کارآفرینی توسط بخش خصوصی و رفع موانع موجود در محیط کسب‌وکار است. تنها راه رفع مشکلات را بازگشت به قانون، سیاست‌گذاری توسط دولت و کارآفرینی توسط بخش خصوصی می‌داند.

اواخر سال گذشته دولت یازدهم چند بحران و ابرچالش را مشخص کرد؛ چالش محیط‌زیست؛ آب؛ کمبود نقدینگی بانک‌ها و چندین بحران دیگر. برخی از این چالش‌ها به حوزه اقتصاد برمی‌گردد؛ به‌عنوان‌مثال، رکود و کمبود نقدینگی یا بیکاری مواردی است که به‌طور مستقیم با اقتصاد مرتبط است؛ دولت دوازدهم چه برنامه و راهکار عملی برای خروج از این بحران‌ها در پیش دارد؟

محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران به این سؤال پاسخ می‌دهد: «بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که به آن اشاره می‌شود؛ دولت‌ها بسترساز هستند. باید دولت بستر ایجاد اشتغال را فراهم کند؛ اما از خود دولت با میزان کاهش درآمدهایش، به‌هیچ‌وجه نباید انتظار داشت که شغل دولتی به وجود آورد. با بودجه‌های عمرانی دولت نمی‌توان شغل آفرید. باید از دولت بخواهیم که فقط وظیفه خود را انجام دهد تا بخش خصوصی بااحساس رقابت و عدالت، کارآفرینی کند.»

وظیفه اصلی دولت چیست؟ نهاوندیان به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «وظیفه دولت فراهم کردن محیط قانونی و حقوقی برای امنیت سرمایه‌گذاری است؛ وظیفه دولت ایجاد مناسبات خارجی روان برای دستیابی به بازار، سرمایه و تکنولوژی است. وظیفه دولت فراهم کردن فضای اقتصاد باثبات و امن در کشور است. البته بخش خصوصی هم وظایفی دارد.»

او که برای حضور در «جشن ملی تولید شکر» به اتاق ایران آمده بود با اشاره به جایگاه بخش خصوصی گفت: «وظیفه بخش خصوصی استفاده از منابع و سرمایه داخلی و خارجی است؛ همچنین بخش خصوصی باید از سرمایه انسانی کارآمد به نحو شایسته‌ای استفاده کند. بازارشناسی و بازاریابی وظیفه بخش خصوصی است. اگر تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی به وجود آید، همچنین با بهبود محیط کسب‌وکار در شرایط جدید و با استقرار دولت دوازدهم، بهتر از گذشته می‌توان در رفع این مشکلات قدم برداشت. من فکر می‌کنم خیلی از این بحران‌هایی که شما به آن اشاره کردید در دوره دولت دوازدهم برطرف خواهد شد.»

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری تنها راه رفع مشکلات را بازگشت به قانون، سیاست‌گذاری توسط دولت و کارآفرینی توسط بخش خصوصی می‌داند.

بخش خصوصی نسبت به وضعیت امروز خود رضایت چندانی ندارند؟ دولت برای این تعامل با آن‌ها چه برنامه‌ای دارد؟

نهاوندیان می‌گوید: «رویکرد دولت دوازدهم حمایت از کارآفرینی توسط بخش خصوصی و برداشتن مشکلات و موانع موجود در محیط کسب‌وکار از پیش پای بخش خصوصی است.»

حمایت از کارآفرینی توسط بخش خصوصی
تاریخ: دوشنبه 9 مرداد 1396