Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

تردیدی نیست همانطور که دکتر نهاوندیان همین چندروز پیش در مراسم جشن خودکفایی تولید شکر برزبان آورد که رییس جمهور قبول دارد که ازمسیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید گره ها باز شود اکنون این امیدواری بیشتر خواهد شد. تجربه کامیاب شادروان دکتر محسن نوربخش درکمک به حل مسایل دشوار اقتصاد ایران در دهه 1370 و به ویژه بحران بدهی خارجی این امید رادردلها زنده می کند که دکتر نهاوندیان نیز موضوع تامین سرمایه ارزی برای اقتصاد را حل کند.

آنهایی که یادها و نشانه های تاریخ اقتصاد ایران در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی را با جدیت و برای درس آموزی و اجتناب از برخی روش های نادرست و اصرار برنقاط درخشان این تاریخ دنبال می کنندروز رای گیری برای کابینه دوم آیت الله فقید هاشمی رفسنجانی را از یاد نمی برند.

در آن روز مجلس قانونگذاری ایران که اکثریت آن در اختیار مخالفان ایت الله بود در یک هماهنگی اعلام نشده به شادروان محسن نوربخش رای ندادند تا دولت دوم سازندگی ازتوانایی های یک عنصر متخصص و دلسوز و سازگار با رییس جمهور وقت ناکام باشد. ایت الله فقید هاشمی رفسنجانی اما در واکنش به این رفتار سیاسی منتقدان و در یک تصمیم تاریخی شادروان نوربخش را به معاونت اقتصادی رییس جمهور برگزید تا در کنار کابینه باقی بماند و درروزی که نیاز بود اورا به ریاست بانک مرکزی منصوب کرد. به نظرمی رسد رییس جمهور روحانی برای انتخاب وزیر اقتصاد روی تواناییهای دکتر محمد نهاوندیان حساب ویژه بازکرده بود وگفته می شود که ایشان برنامه کارخود را نیز اماده کرده بود . البته هنوز هیچ خبر یا تفسیری از اینکه چرا در اخرین ساعتها نشد که نهاوندیان به مجلس معرفی شود حرف و حدیثی به رسانه ها درزنکرده است اما رفتار هوشمندانه آقای روحانی در انتصاب دکتر نهاوندیان به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری یادآور رفتار تاریخی و اثرگذار آیت الله فقید هاشمی رفسنجانی است.

آنهایی که از نزدیک با مناسبات رییس دولت دوازدهم با معاون اقتصادی اش اشنایی دارند نیک می دانندکه وی امین و مورداعتمادرییس جمهور در حوزه های گوناگون از جمله اقتصاد است . روحانی با این انتصاب و انتخاب دکتر مسعود نیلی به منصب دستیار ویژه اقتصادی و ریاست ستادهماهنگی اقتصادی نشان داد به دانش اقتصاد احترام فوق العاده ای می گذارد. انتصاب نهاوندیان از سوی دیگر باخرسندی و شادی بخش خصوصی همراه خواهدشد و این بخش با اعتماد بیشتر به دولت دوازدهم نگاه خواهد کرد.

تردیدی نیست همانطور که دکتر نهاوندیان همین چندروز پیش در مراسم جشن خودکفایی تولید شکر برزبان آورد که رییس جمهور قبول دارد که ازمسیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی باید گره ها باز شود اکنون این امیدواری بیشتر خواهد شد. تجربه کامیاب شادروان دکتر محسن نوربخش درکمک به حل مسایل دشوار اقتصاد ایران در دهه 1370 و به ویژه بحران بدهی خارجی این امید رادردلها زنده می کند که دکتر نهاوندیان نیز موضوع تامین سرمایه ارزی برای اقتصاد را حل کند . دکتر نهاوندیان می تواند با تشویق و ترغیب بخش خصوصی به تحرک بیشتر در سرمایه گذاری تازه به سرمایه گذاران خارجی راه را نشان داده و از ریسک گریزی آنها بکاهد. انتصاب هوشمندانه دکتر نهاوندیان از سوی رییس جمهور دغدغه کمبود دانش اقتصاد درکابینه رانیز برطرف می کند. به امید روزهای خوش در سپهر اقتصاد ایران و بازشدن گره های کسب و کار ایرانیان به استقبال کابینه جدید و فرمانده تازه آن برویم.

نهاوندیان همچون نوربخش
تاریخ: دوشنبه 30 مرداد 1396