Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

یک اقتصاددان می‌گوید: اگر کارشناسان نسبت به رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران شبهاتی را وارد می‌دانند می‌توانند شبهات را مطرح کرده و مرکز آمار ایران نیز موظف به پاسخگویی و برطرف کردن آن است.

مهدی پازوکی درباره نرخ رشد اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای فصل بهار و شبهات مطرح شده پیرامون صحت و سقم آن اظهار کرد: رشد اقتصادی که بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو نهاد متولی تولید و ارائه آمارهای کلان اقتصادی ارائه می‌کنند بر مبنای اصول حسابداری ملی انجام می‌شود و من تصور نمی‌کنم که این دو مرکز آمار اشتباه تهیه و ارائه کنند.

وی بیان کرد: اختلافاتی که معمولا میان آمارهای اعلام شده از سوی این دو مرکز درباره شاخص‌های کلان وجود دارد، اینقدر زیاد نیست که بر مبنای آن کل آمارهای ارائه شده را زیر سوال برده و آنها را مخدوش بدانیم. ضمن اینکه باید به این نکته هم توجه کرد بانک مرکزی ایران مورد تایید مراکز اقتصادی بین‌المللی است و آنها با اعتماد به اصول حسابداری مرکز بین‌المللی داخلی اطلاعات خود را از این مراکز می‌گیرند. به عبارتی سازمان‌های بین‌المللی محاسبات این مراکز را قبول دارند و بر مبنای آنها گزارش‌های خود را تنظیم می‌کنند.

او اضافه کرد: البته می‌توان انتقاداتی را نسبت به نحوه محاسبه آمار توسط این دو مرکز وارد کرد و این دو مرکز نیز باید نسبت به آنچه ارائه می‌کنند پاسخگو باشند. با این حال اینگونه نیست که مثلا تفاوت‌های شش یا هفت درصدی در برخی شاخص‌ها وجود داشته باشد و اگر خطا یا اشتباهی رخ می‌دهد در درصدهای کوچک امکان‌پذیر است.

او اضافه کرد: با این حال اگر شبهاتی نسبت به ارائه آمار وجود دارد باید آنها را از مراکز تولید و اعلام آمار پرسش کرده و از آنها مطالبه کرد که با جزئیات