Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

عضئو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت: فروش ارزان قیمت پوشاک قاچاق، کالای داخلی را از میدان رقابت با تولیدکننده خارجی حذف می کند.

ولی الله ملکی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره وضعیت صنعت نساجی در کشور،گفت:  یکی از  مشکلاتی که دامن صنعت نساجی را گرفته ، درآمد ریالی صنعتگران نساجی است، زیرا تولیدکنندگان باید با  ارز  تجهیزات نساجی  را خریداری کنند و این  امر باز پرداخت  وجوه را با مشکل  روبرو می کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: نرخ بالای بهره های بانکی مانعی برای ایجاد  فضای رقابتی در بازار نساجی است و همچنین مشوق‌های صادراتی به صنعتگران نساجی به موقع داده نمی شود تا با  انگیزه مضاعف در بازار صادراتی حضوربعمل آورند.

وی ادامه داد: یکی از دیگر از مشکلات تولید کنندگان نساجی این است که مالیات برارزش افزوده از تولید کنندگان اخذ می شوداما زمانی که می خواهند به تولیدکننده، بازگردانند قریب یکسال زمان می برد.

ملکی افزود:کالای قاچاق صنعت نساجی ما را برهم ریخته است و این درحالی استکه کالاهای قاچاق بازار نساجی را به سمت نزول هدایت می کنند زیرا زمانی کالای قاچاق از  مبادی غیر رسمی وارد می شود،مشخص است که با نرخ  ارزان در بازار  بفروش می رود و در نهایت تولیدکننده داخلی با این شرایط قدرت رقابت با تولیدکننده خارجی را  از دست می دهد.

نماینده مردم مشکین شهر  در  مجلس، یادآورشد : یکی دیگر از مشکلات صنعتگران نساجی این است که قبل  از گرانی ارز تجهیزات نساجی را وارد کشور کردند، اما هم اکنون باید با  به نرخ روز تجهیزات نساجی را وارد و بها آن را پرداخت کنند

پوشاک قاچاق سیر توسعه نساجی را نزولی کرد
تاریخ: شنبه 25 شهریور 1396