Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت: ورود محصولات جدید و الیاف مصنوعی موجب پیشرفت صنایع نساجی این استان شده است.

به گزارش «نساجی نیوز» به نقل از ایرنا، علی معصومی افزود: با توجه به افزایش جمعیت و تمایل به استفاده از محصولات جدید و ورود الیاف مصنوعی، این صنعت در کل دنیا و به همین واسطه در ایران و این استان پیشرفت داشته است.

وی یادآورشد: هم اکنون این استان با دارا بودن بیش از 100 واحد فعال و اشتغالزایی برای بیش از چهار هزار نفر با سرمایه بالغ بر دو هزار و 756 میلیارد ریال، یکی از مهمترین مناطق در صنعت نساجی کشور به شمار می آید.

معصومی اظهار کرد: صنایع نساجی با توجه به سهمی که در ایجاد اشتغال و صادرات غیر نفتی در کشور دارند، از اهمیت خاصی برخوردار می باشند و باید مورد توجه قرار گیرند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت: در گذشته میزان ارزش افزوده صنایع نساجی بالا بوده و از حاشیه سود زیادی برخوردار بود.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون با توجه به تغییرات اقتصادی کشور، این حاشیه سود کاهش یافته ولی با این وجود همچنان از صنایع سودآور کشور محسوب می شود.

معصومی ادامه داد: به دلیل وجود فعالیت های مختلف با سود بیشتر در کشور، استقبال سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافته است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان، گفت: با توجه به اینکه میزان ارزش افزوده در کالای نهایی بیش از ارزش افزوده در کالای میانی است، گرایش کلی در صنعت نساجی تولید محصولاتی همچون پوشاک صنعتی است.

وی افزود: تجارت جهانی پوشاک هر ساله در حال افزایش است که در همین راستا استان زنجان نیز هم اکنون یک واحد فعال و دو طرح در اشل صنعتی دارای مجوز در این زمینه است.

معصومی یادآورشد: واحد فعال این استان هم اکنون از بازار خوبی و قابل رقابتی برخوردار است.
تاریخ: یکشنبه 6 بهمن 1392