Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

مدیرکل دفتر کاردانش آموزش و پرورش گفت: همراهی و تعامل کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و آموزش و پروش بر این مهم صحه گذاشته که باید در راستای معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های هنرجویان در حوزه پوشاک ورود کرد

به گزارش ایلنا، بسیاری از رسانه‌ها، ضمن بازتاب گسترده حضور رئیس جمهور در هنرستان دخترانه شهید مدرس در منطقه غرب تهران برای نواختن زنگ شروع مدارس، از آن به عنوان زنگ حمایت از پوشاک ایرانی یاد کردند.

سیدمصطفی آذرکیش، مدیرکل دفتر کاردانش آموزش و پرورش درباره اهمیت موضوع مد و لباس اسلامی و ایرانی و حمایت همه سویه دولت از این موضوع بیان کرد: حضور ریاست محترم جمهور در یک هنرستان برای به صدا درآمدن زنگ شروع به کار مدارس نشان از اهمیت مهارت آموزی در حوزه پوشاک آن هم با توجه به گسترده هنرجویان در این عرصه دارد.

او افزود: همراهی و تعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقام کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و آموزش و پروش بارها بر این مهم صحه گذاشته است که باید در راستای معرفی قابلیت‌ها و توانمندی‌های هنرجویان در حوزه پوشاک ورود کرد و خوشبختانه در دولت جدید اعتباراتی خوبی برای رسیدن به جایگاه قابل قبول و توسعه هنر و صنعت مد و لباس درنظر گرفته شده است.

آذرکیش به موضوع لزوم آموزش مؤثر برای ورود هنرجویان به بازار کار و به ویژه موسسات زیر نظر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه مد و لباس، ما به استناد راهکارهای عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، طراحی و ارائه الگوی لباس و پوشش مناسب، متنوع، زیبا و آراسته مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و در جهت حفظ هویت ملی را مطرح کرده‌ایم و به لطف همکاری‌های کارگروه ساماندهی مد ولباس کشور به نتایج بسیارخوبی به ویژه در قالب نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها که نمونه بارز آن نمایشگاه پوشاک مدارس است، دست یافته‌ایم.

مدیرکل دفتر کاردانش آموزش و پرورش بیان کرد: هدایت دانش آموزان به سمت رشته‌های مورد نیاز حال و آینده و ظرفیت‌های به وجود آمده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین تأکیدات شخص مقام معظم رهبری و رئیس جمهور، حسن روحانی، حاکی از آن است که اراده خوبی توسط دولتمردان برای رونق عرصه مد و لباس وجود دارد و افزایش ثبت نام هنرجویان در مدارس کاردانش و هنرستان با تکیه بر رویکرد فرهنگ‌سازی و مهارت‌آموزی به رونق روزافزون این عرصه یاری خواهد رساند.

نواختن زنگ افتتاح مدارس توسط رئیس‌جمهور با رویکرد فرهنگ‌سازی و مهارت‌آموزی در عرصه مد و لباس
تاریخ: چهارشنبه 5 مهر 1396