Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف تسهیل فضای کسب‌وکار برای صادرکنندگان ایرانی به زنجیره اعتبارسنجی گواهی مبدا اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) ملحق می شود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف تسهیل فضای کسب‌وکار برای صادرکنندگان ایرانی به زنجیره اعتبارسنجی گواهی مبدا اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) ملحق می شود.

با الحاق اتاق ایران به زنجیره اعتبارسنجی گواهی مبدا بین المللی، صادرکنندگان ایرانی می‌توانند سریع‌تر از پیش کالاهایشان را از گمرک‌های خارجی ترخیص کنند.

دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور پیگیری الحاق اتاق به این زنجیره، طی حکمی «حجت‌الله بهروز» و «محمدمهدی کاشف» را به عنوان نماینده به اتاق بازرگانی بین‌المللی معرفی کرده است.

طبق این حکم، حجت‌الله بهروز و محمدمهدی کاشف مسئول مذاکره با  کمیته بین‌المللی اعتبارسنجی اتاق بازرگانی بین المللی خواهند بود. بر این اساس، الحاق اتاق ایران و تمامی اتاق های استانی به زنجیره اعتبارسنجی گواهی مبدا بین المللی در دستور کار قرار می‌گیرد.

فدارسیون اتاق بازرگانی بین المللی در این راستا پروتکل زنجیره اعتبارسنجی گواهی مبدا را در جهت یکپارچه سازی و بهبود کیفیت صدور و ارائه اسناد گواهی مبدا تصویب کرده است. یکی از مهمترین وظایف اتاق بازرگانی بین المللی، ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در فرآیندهای اجرایی میان اتاق‌های بازرگانی سراسر دنیاست. اتاق بازرگانی بین‌المللی، سازمانی است غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و تخصصی که از سال 1919 در پاریس فعالیت خود را آغاز کرده است. مهم‌ترین علت به وجود آمدن اتاق بازرگانی بین الملل، خدمت به تجارت جهانی و افزایش سرمایه گذاری ها از طریق ترویج مبادلات و سرمایه گذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه است که از طریق 16 کمیسیون، امور مهم و اساسی تاثیرگذار بر بازرگانی بین المللی را پوشش می دهند. اتاق های بازرگانی، بانک ها، شرکت های بیمه باربری، شرکت های بازرسی، سندیکاهای حمل و نقل و شرکت های بزرگ تجاری از بیش از 130 کشور جهان عضو ICC هستند.

اتاق ایران به زنجیره اعتبارسنجی گواهی مبدا بین‌المللی ملحق می‌شود
تاریخ: چهارشنبه 5 مهر 1396