Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
وزیر صنایع و بازرگانی مصر، تارک کابیل طی نشستی با هیات مدیره اتاق صنایع نساجی مصر(ECTI) در فدراسیون صنایع مصر(FEI) گفت : وزارت در حال حاضر مشغول تدارک یک استراتژی ملی برای بخش های منسوجات، ریسندگی و پوشاک آماده است.

به گزارش سرویس ترجمه نساجی امروز، همزمان با رشد چشمگیر 12 درصدی صادرات نساجی، واردات نیز در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 59 درصد کاهش داشته است.


وی همچنین اشاره کرد که هدف از این استراتژی ترویج صنایع نساجی مصر در تمامی بخش های آن می باشد از کشت پنبه گرفته تا تولید محصول نهایی.


وزارت همچنین در حال بررسی تاسیس یک «شهر جدید نساجی» است و دولت نیز برای رفع نیازهای داخلی و رواج پوشاک مصری در بازارهای جهانی مایل به به روز رسانی این صنعت می باشد.


به گزارش سرویس ترجمه نساجی امروز، کابیل تاکید کرد: اتاق صنایع نساجی مصر باید برای افزایش سرمایه گذاری و نرخ صادرات بخش نساجی، مشوق های موثری را به کار بگیرد.


او همچنین اضافه کرد که دولت در تلاش برای مهار قاچاق کالاست چون این امر تاثیر منفی بر صنایع نساجی کشور خواهد داشت. او اشاره کرد که دولت مایل به اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای مقابله با این عمل غیر قانونی می باشد.


 مصر در سال جاری شاهد افزایش زمین های زیر کشت پنبه بوده است.

افزایش 12 درصدی صادرات نساجی مصر
تاریخ: شنبه 15 مهر 1396