Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

بهروز علیشیری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت : با عنایت به سخنرانی رییس جمهور در جمع صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی بزرگ بین المللی در اجلاس داووس سوییس و استراتژی دعوت کشور از سرمایه گذاران خارجی ،مراکزخدمات سرمایه گذاری خارجی سراسر استانهای کشور آماده اند تا ضمن پذیرش سرمایه گذاران خارجی و مذاکره با آنها شرایط کسب و کار متقاضیان را در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران، علیشیری  با اشاره به تقاضای رو به تزاید موجود از سوی سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در ماههای اخیر گفت : طی روزهای اخیر ضمن مکاتبه و برگزاری نشست های مشترک با استانـداران، الـزامات وشرایط مورد نیـاز حقوقی، فنی و اقتصادی طرح هـای هـر استـان بــرای پـذیرش سرمایه گذاران خارجی مورد بحث قرار گرفته است و همه استانهای کشور آمادگی خویش را در این خصوص اعلام کرده اند.


رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران  در ادامه با اشاره به ماده 7 قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی گفت:  امروز مراکز خدمات سرمایه گذاری خارجی بعنوان ایستگاه واحد پذیرش و هدایت سرمایه گذاران خارجی در سراسر استانهای کشور به ریاست استانداران تشکیل شده است.


علیشیری یاد آور شد:  در مراکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استانها، نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی نظیر وزارت امور خارجه، وزارت صنعت و معدن و تجارت ، وزارت کار، بانک مرکزی ، گمرک ، سازمان مالیاتی، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، سازمان حفاظت از محیط زیست و نیروی انتظامی حضور دارند و به نمایندگی از سوی دستگاه متبوع خود مسئول و مجری کلیه امور اجرایی و خدمات دهی به سرمایه گذاران خارجی به صورت حضوری و تلفنی و یا مجازی (الکترونیکی) می باشند.


رئیس کل سازمان سرمایه گذاری در ادامه با اشاره به وظایف مندرج در مواد 16 تا 20 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی گفت: همه تقاضاهای سرمایه گذاران خارجی از مرحله ایده تا اخذ مجوزها، رسیدگی به حل و فصل مشکلات سرمایه گذاران و هماهنگی های بین دستگاهی توسط این مراکز انجام خواهد شد و مراکز خدمات سرمایه گذاری خارجی  وظیفه دارند تا در حسن اجرای سرمایه گذاری خارجی در کشور مراقبت و نظارت دائمی بعمل آورند.


معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی  با اشاره به آماده سازی کار پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری گفت:  این پنجره به صورت آزمایشی راه اندازی شده است و از 22 بهمن سال جاری فعالیت خود را در سراسر کشور رسما آغاز خواهد کرد، بر این اساس همه سرمایه گذاران خارجی می توانند بدون مراجعه حضوری به مراکز خدمات درخواست ها  و مشکلات خویش را از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی با مدیران استانی و سازمان سرمایه گذاری مطرح کنند.      

تاریخ: یکشنبه 6 بهمن 1392