Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

علاءالدین ازوجی با تاکید بر اینکه تسهیلات اشتغال روستایی بر اساس اولویت‌های اشتغال هر منطقه پرداخت می‌شود، از تامین سرمایه در گردش در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر خبرداد.

علاءالدین ازوجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های وزارت کار برای تخصیص تسهیلات اشتغال روستایی از محل صندوق توسعه ملی گفت: قطعا نگاه اصلی ما در سیاست‌های اشتغالزایی، صرفا پرداخت تسهیلات نیست بلکه در یک فرآیند، ظرفیت‌های اشتغال شناسایی و بر اساس اولویت‌ها و مزیت‌های اشتغال هر منطقه تسهیلات پرداخت خواهد شد.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: تسهیلات اشتغال از محل منابع صندوق توسعه ملی با تمرکز بر اشتغال مناطق روستایی و کمتربرخوردار در دستور کار قرار دارد به طوری که این تسهیلات برای مناطق روستایی، عشایری، مرزی و همچنین مناطق شهری با جمعیت کمتر از ۱۰ هزار نفر اختصاص می‌یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس لایحه پیشنهادی دولت که به تصویب مجلس هم رسید، قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به اشتغال زایی در روستاها و عشایر اختصاص یابد.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری بازار کار و توسعه اشتغال وزارت کار با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات اشتغال از محل صندوق توسعه ملی طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی ۶ درصد است گفت: به دلیل اینکه باید بنیه مالی فعالان واقعی اقتصاد افزایش یابد بنابراین در فرایند پرداخت تسهیلات نظارت‌های لازم انجام می‌شود تا با توانمندسازی و حمایت از طرح‌ها و ایده‌های اشتغالزا هدف اشتغالزایی دولت محقق شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی برنامه جامع اشتغال فراگیر به عنوان سند راهبردی سیاست‌های اشتغال در دولت، توسعه کسب و کار است که بهبود فضای کسب و کار تنها یک حلقه از این زنجیره خواهد بود افزود: یکی از اهداف و برنامه‌های وزارت کار در ایجاد اشتغال پایدار، شناسایی مزیت‌های هر استان خواهد بود که بر روی مزیت اشتغالزایی هر منطقه به طور خاص مطالعات لازم انجام و گلوگاه‌ها نیز شناسایی می‌شوند. در این فرآیند اگر تشخیص داده شد با فعالیت مورد مطالعه استان اشتغال ایجاد می شود، وزارت کار مداخله می‌کند.

مدیرکل دفتر سیاستگذاری بازار کار و توسعه اشتغال وزارت کار ادامه داد: به عنوان مثال بر روی رَسته گردشگری به عنوان یکی از مزیت‌های اشتغالزایی مطالعه می‌شود سپس فرآیندی که منتج به اشتغالزایی در این رسته فعالیت خواهد شد شناسایی می‌شود و وزارت کار با همکاری دستگاه مربوطه‌ نقش نظارتی و مداخله گری خود را تا حصول نتیجه انجام می‌دهد.

یارانه ۲ تا ۸ درصدی سود تسهیلات برای طرح‌های اشتغالزا

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات تنها یک قسمت از پازل سیاست‌های توسعه اشتغال است گفت: یکی دیگراز سیاست‌های دولت تامین سرمایه درگردش بنگاه‌ها در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر است؛ چراکه این سرمایه درگردش باید با اولویت در اختیار بنگاه‌ها و واحدهای دارای ظرفیت اشتغال قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: بنابراین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی مشروط بر اینکه در چارچوب برنامه اشتغال فراگیر باشد، در دستور کار قرار دارد.

ازوجی افزود: در عین حال دولت به منظور حمایت از طرح‌های اشتغالزا در قالب برنامه اشتغال فراگیر، بین ۲ تا ۸ درصد از سود تسهیلات را به عنوان یارانه پرداخت می‌کند؛ به این صورت که برای مناطق روستایی و طرح‌های دانش بنیان میزان یارانه سود، ۸ درصد و برای طرح‌های اشتغالزا در مناطق شهری یارانه سود، ۲ درصد در نظر گرفته شده است.

تامین سرمایه درگردش بنگاه‌ها
تاریخ: چهارشنبه 26 مهر 1396