Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رئیس اتاق اصناف کرمان گفت: صدور برگ های تشخیص مالیاتی سال های گذشته غیرمنطقی بوده و مشکلات مالی عدیده ای برای بنگاههای اقتصادی ایجاد کرده است.

یوسف جعفری در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران افزود: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مبارزه با پولشویی با هدف کنترل و پایش فعالیت های پنهان اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف سازی امور اقتصادی دستورالعملی را مبنی بر پایش تراکنش های بنگاههای اقتصادی از سال ۹۰ را صادر کرده است.

وی تصریح کرد: اصناف همیشه همگام با سازمان امور مالیاتی در شفاف سازی اقتصادی مشارکت و همکاری  داشته اند اما مساله اینجاست که اگر قرار بر پایش تراکنش های بانکی بنگاههای اقتصادی بود، باید زودتر به بنگاه ها اطلاع داده می شد تا این افراد مستندات خود در سال های اخیر را نگهداری می کردند.

جعفری گفت: بررسی تراکنش های بانکی افراد صنفی دارای هویت مشخص و شناسه اقتصادی در سامانه مالیاتی کشور موازی و همسو با قوانین مذکور نبوده و درخواست ارائه مدارک و مستندات مربوط به واریز وجوه به حساب آنها در پنج سال منتهی به سال ۹۵ به دلیل عدم اطلاع برای جمع آوری و نگهداری سوابق مورد نیاز ، ضروری و منطقی به نظر نمی رسد .

رئیس اتاق اصناف کرمان افزود: با توجه به اینکه صدور برگ های تشخیص مالیاتی برای سال های گذشته به نام افراد دارای کد اقتصادی ، منجر به مشکلات شدید مالی و خانوادگی برای آنها شده که از دولت و مجلس شورای اسلامی خواستار رسیدگی به این مساله هستیم .

صدور برگ های تشخیص مالیاتی سال های گذشته غیرمنطقی است
تاریخ: دوشنبه 1 آبان 1396