Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

پس از اجرایی شدن دو طرح “رونق تولید” و “بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی” طی دو سال اخیر، دولت مجددا تصمیم گرفته حمایت از تولید و صادرات را در سال آینده تحت عنوان بسته‌های حمایتی مدنظر قرار دهد. در سال گذشته (۱۳۹۵) طرح رونق تولید اقتصادی و بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی جهت حمایت از دو بخش تولید و صادرات مدنظر قرار گرفتند.طرح رونق تولید هرچند در سال گذشته با پرداخت تسهیلاتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی کارنامه تقریبا موفقی را از خود به جای گذاشت اما در سال جاری به هیچ‌وجه شرایط مطلوبی را پشت سر نگذاشته و طبق آخرین آمار با گذشت نیمی‌ از سال تنها حدود ۴ درصد از اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به آن محقق شده است. به گزارش ایسنا، در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی اما نه در سال گذشته و نه در سال جاری به هیچ وجه عملکرد نهادهای متولی از جمله صندوق توسعه ملی، بانک‌های عامل و سازمان برنامه و بودجه قابل دفاع نبوده و تنها بخش ناچیزی از این اعتبارات که شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای است محقق شده است و در این زمینه تا کنون گزارش شفافی از میزان پرداختی‌ها توسط این نهادها منتشر نشده است. طرح رونق تولید در سال گذشته (۱۳۹۵) طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار میلیارد تومانی به ۱۵ هزار واحد صنعتی مدنظر قرار گرفته است. قابل اشاره است که طرح مربوط به سال جاری که تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گرفته ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است. بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که به پیشنهاد کارگروه برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیرنفتی) در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۵.۹ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید از سوی معاون اول رییس جمهور برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. این بسته در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیرنفتی “برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور” جهت اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به روش‌های مختلف مورد حمایت قرار گیرند. لازم به ذکر است که این بسته جایگزین بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی مربوط به سال ۱۳۹۵ شد. پیش بینی ۲ بسته حمایت از تولید و صادرات در بودجه سال ۹۷ به تازگی سیدحمید پورمحمدی -معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه- از پیش‌بینی دو بسته مهم در بخش صنعت، معدن و تجارت در بودجه سال ۱۳۹۷ خبر داده است. بسته‌های حمایتی در بخش صادرات و تولید که بسته حمایت از تولید، فراتر از وزارت صنعت، معدن و تجارت حوزه کشاورزی و خدمات را نیز در برمی‌گیرد. بر این اساس پس از آن‌که طرح رونق تولید و بسته حمایت از صادرات غیر نفتی طی دو سال اخیر مدنظر قرار گرفته‌اند، در سال ۱۳۹۷ نیز مجددا این دو طرح تداوم خواهند یافت، هرچند که به طور قطع در مورد میزان اعتبار اختصاص یافته و جامعه تحت پوشش آن‌ها شاهد تغییرات نسبت به پروژه های قبلی خواهیم بود

 

حیات طرح رونق تولید و بسته حمایت از صادرات غیر نفتی در سال 97
تاریخ: چهارشنبه 24 آبان 1396