Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
گمرک با استقرار سامانه سیستمی ­اطلاعات ورودی و خروجی مناطق آزاد کشور را تقاطع گیری و کنترل خواهد کرد.

حمیدرضا بعیدی معاون برنامه ریزی گمرک  گفت: در جلسه ای با مناطق آزاد توافق کردیم که گمرک به اطلاعات محموله های ورودی و خروجی هر منطقه دسترسی یابد و در سامانه ای ثبت تا بصورت هدفمند بررسی و کنترل شود.

وی افزود: این سامانه در حال حاضر در مناطق آزاد اروند و ارس در حال تست است و بزودی عملیاتی می شود.

 

بعیدی در خصوص پدیده چتربازی در مناطق آزاد که فردی با مدیریت تعداد زیادی خودروی سواری به مناطق آزاد در پوشش مسافری اقدام به خروج کالا از مناطق می کنند نیز اظهار داشت: استقرار فیزیکی گمرک در درب خروجی مناطق آزاد ناکار آمد است و با مطابقت اطلاعات ورودی و خروجی کالا به مناطق مغایرت احتمالی روشن و باعث شفافیت می شود.

 

در حال حاضر گمرک در درب خروجی برخی مناطق آزاد مستقر بوده و همواره بر دسترسی به اطلاعات محموله های ورودی و خروجی کالا تاکید داشته است.

مناطق آزاد زیر ذره بین گمرک
تاریخ: یکشنبه 19 آذر 1396