Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

 محمدرضا نعمت زاده در پانصد و شصت و يکمين نشست تخصصي خانه مديران با موضوع رقابت پذيري افزود: خيلي ها در صنعت نساجي فکر مي کنند اين بخش مزيتي ندارد در حالي که يکي از صنايع توانمند و داراي مزيت هاي بالاي اقتصادي در دنيا و ايران است.

 

 وي گفت: رقابت پذيري برايندي از عملکرد نهادها و بکارگيري يک سري سياست ها است که سطح بهره وري يک کشور را تعيين مي کند.

 

نعمت زاده افزود: رقابت پذيري را با توان جذب سرمايه و توسعه تجاري، جذب نيروي انساني خلاق، تقويت کارآفريني و استفاده از نوآوري ها و فناوري هاي جديد و ايجاد فضاهاي مناسب کسب و کار مي توان سنجيد.

 

وي گفت: اگر بخواهيم يک کشور را به سطح رقابت پذيري مورد قبول برسانيم بايد روي ثبات اقتصادي، ارتقاي زيرساخت ها ، بهداشت و آموزش ابتدايي، نقش آموزش عالي و حرفه اي و کارآيي بازار کالا کار کنيم.

 

مشاور وزير نفت افزود: براي ارتقاي سطح رقابت پذيري بايد روي آموزش عالي و تربيت نيروهاي متخصص کار کنيم، بايد بازار مالي ما پيشرفته باشد که متأسفانه وضعيت ما در اين دو حوزه خيلي خوب نيست و لازم است در آنها تحول ايجاد کنيم.

 

نعمت زاده گفت: هر چند در حوزه فناوري وضعيت رو به رشدي داريم ولي اين کافي نيست، اندازه بازارها اعم از داخلي و خارجي بايد به اندازه هاي جهاني برسد.

 

وي افزود: طي سالهاي 95 و 96 بر اساس اعلام مجمع جهاني اقتصاد، رتبه ما در رقابت پذيري در بين 139 کشور به رتبه 69 ارتقا يافته است و به جز بخش بهداشت و آموزش ابتدايي و اندازه بازار در باقي حوزه ها رتبه هاي ما مثبت شده است.

 

نعمت زاده گفت: در پيشرفته بودن بنگاه هاي تجاري هم رتبه ما با 12 پله رشد از 109 به 97 ارتقا پيدا کرد، در کارايي بازار کالاها 11 رتبه و در کارايي بازار نيروي کار 4 رتبه ارتقا داشته ايم.

 

وي افزود: رقابت پذيري موضوعي اکتسابي است و در تمام عرصه ها و در ميان تمام قشرها مي توانيم رقابت پذيري را ببينيم، دانش آموزان، ورزشکاران، مديران، هنرمندان، کشاورزان، کارکنان و قشرهاي مختلف جامعه علاوه بر بهره گيري از هوش و استعداد به صورت غريزي در پي رشد و پيشرفت هستند.

 

مشاور وزير نفت گفت: اراده و خواست جدي، تعيين اهداف کمي، شناخت شرايط محيطي اعم از داخلي و خارجي، شناخت رقباي حال و احتمالي در آينده، بررسي موقعيت اشخاص برتر گذشته و چگونگي رشد آنها، بهره برداري از تجارب الگوهاي موفق برتر، نوآوري و پيش بيني روند آينده از عوامل تعيين کننده در ارتقاي رقابت پذيري است.

 

نعمت زاده افزود: علت اينکه ما خودرو صادر نکرديم و به صادرکننده خودرو تبديل نشديم اين است که نخواستيم، ما قبل از انجام صادرات بايد زيرساخت هاي لازم را در کشور مقصد ايجاد کنيم.

 

وي گفت: بزرگترين سرمايه در رقابت پذيري؛ اعتمادسازي است و مهمترين فاکتور اعتمادسازي؛ صداقت در گفتار، عملکرد مديريت، کارکنان و بنگاه ها و نيز ايفاي تعهدات در تمام شئونات همراه با جزئيات آن است.

 

نعمت زاده افزود: ما بايد فضاي کشور را به سمتي هدايت کنيم که سرمايه گذاران خارجي بيايند و مذاکرات و همکاري ها شکل بگيرد، با بستن فضا و ممنوع الورود و خروج کردن، رقابت شکل نمي گيرد.

 

وي گفت: يک مشکل فرهنگي ما که در صنعت هم وجود دارد اين است که شرکت هاي ما کمتر حاضر به همکاري با يکديگر هستند و اين از نقاظ ضعف ماست که بايد روي آن کار کنيم ضمن اينکه امروز همکاري با ديگر شرکت ها و رقبا در جهت افزايش توانايي طرفين؛ يک اصل اساسي در ارتقاي رقابت پذيري است.

 

مشاور وزير نفت افزود: متأسفانه شرکت هاي ما در عرصه صادرات رقابتي ناسالم دارند و اين باعث مي شود ما بازاراهاي سنتي خود را به ويژه در منطقه از دست بدهيم، بايد تلاش کنيم رقابت سالم جاي رقابت ناسالم را در عرصه هاي مختلف به ويژه صادرات بگيرد.

 

نعمت زاده گفت: متأسفانه صندوق توسعه ملي به واحدهاي صنعتي و بنگاه هاي ايراني تسهيلات نمي دهد و مي گويد اين منابع براي شرکت ها و سرمايه گذاران خارجي است، در حالي که منابع اين صندوق بايد در اختيار بخش خصوصي داخلي قرار گيرد هرچند چندين بار با مديرعامل صندوق و بانک مرکزي در اين زمينه مکاتبه کردم ولي تا کنون اين موضع حل نشده و اگر لازم باشد خدمت مقام معظم رهبري مي رسم تا اين ننگ را پاک کنيم.

 

وي افزود: در رقابت پذيري بايد جهان بازار ما باشد و اگر ما رقباي خود را در داخل و خارج نشناسيم نمي توانيم در عرصه رقابت باقي بمانيم همان گونه که بايد به سليقه و خواست مشتريان براي بقا در بازار توجه کرد و به آن احترام گذاشت.

رقابت پذیری از مباحث اصلی جوامع است
تاریخ: چهارشنبه 22 آذر 1396