Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: اجرای نادرست قانون مالیات بر ارزش افزوده بر تولید اثرات منفی داشته و حتی در برخی موارد به تعدیل نیرو و کاهش تولید منجر شده است. محمدرضا جعفریان در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: اجرای این قانون فعالان اقتصادی را دچار نگرانی و چالش های متعددی کرده است. وی ضمن اشاره به این جمله که قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال ۸۹ به صورت آزمایشی در کشور اجرایی شده است، اظهار داشت: قانون مزبور پس از اجرا هر ساله یک درصد به میزان مالیات افزوده شد و اکنون به ۹ درصد رسیده است. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: از مجموع ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، پنج درصد سهم خزانه دولت، سه درصد شهرداری و یک درصد هم به بخش سلامت اختصاص دارد. وی همچنین در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: قانون فعلی به لحاظ ساختاری و ماهیتی چالش‌های اساسی دارد . جعفریان اظهارداشت: متاسفانه طی چهار ساله اخیر قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده به رغم داشتن ایرادات ساختاری و اساسی در قوانین بودجه سالانه تمدید شده است. وی گفت: بدتر از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون آزمایشی را در برنامه پنج ساله پنجم توسعه گنجاندن و اکنون ۹ سال از اجرای این قانون در مملکت می گذرد. مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه شرایط کنونی به نفع نظام اقتصادی و مالیاتی کشور نیست، افزود: قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده به جهت تغییر پذیری و برداشت‌های متفاوتی در اجرا تولید و خدمات را با مشکل اساسی مواجه کرده است. وی در ادامه بر ضرورت تغییر فرهنگ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد و یادآورشد: دریافت مالیات بر ارزش افزوده باید به گونه ای باشد که فقط از مصرف کننده نهایی دریافت شود اما اکنون به دلیل اجرای نادرست قانون مزبور تولید کننده مجبور به پرداخت این مالیات می شود که به زیان بخش تولید است.

 

مالیات برارزش افزوده باری بر دوش تولید
تاریخ: یکشنبه 26 آذر 1396