Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

در صادرات محصول دچار بازبینی های چندباره هستیم با این وجود گواهی هایی که در این بازبینی ها صادر می شود مورد قبول دیگر کشورهای جهان نیست چراکه شرکت های مامور به این کار در ایران سازمان های بین المللی نیستند.

تجارت فرامرزی یکی از شاخص های مورد نظر در گزارش کسب و کار بانک جهانی است. شاخصی که بانک جهانی در گزارش سال گذشته رشد آن را با ایجاد پنجره واحد و بهبود فرایند کار در گمرک یادآور شده بود. احمد صادقیان، صادرکننده نمونه استان در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره تسهیل تجارت فرامرزی با توجه به راه اندازی پنجره واحد گفت: ایجاد پنجره واحد  حرکت در مسیر درست کمک به تجارت است. هرچند این مکانیزم اثر خوبی در بهبود وضعیت تجارت ایران داشته اما شرایط فعلی به طور کامل رضایت بخش نیست و پنجره واحد تمام مسائل را حل نکرده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: عدم هماهنگی در فرایند تجارت به اتلاف وقت دامن می زند. در صادرات محصول دچار بازبینی های چندباره هستیم با این وجود گواهی هایی که در این بازبینی ها صادر می شود مورد قبول دیگر کشورهای جهان نیست چراکه شرکت های مامور به این کار در ایران سازمان های بین المللی نیستند. این مسئله باعث شده بار صادراتی در کشور مقصد دوباره بررسی شود و ممکن است به دلیل عدم همخوانی با استانداردهای مورد نظر کشور مقصد، محصول مرجوع شود.

صادقیان با اشاره به عدم تحقق انتظارات پسابرجامی گفت: هیچ تحولی در وضعیت نقل و انتقال پول و مبادلات مالی رخ نداده است. هرچند در زمینه واردات کمتر مشکل داریم و در بعضی موارد ضمانت نامه هایی صادر می شود اما این امکان فراگیر نیست با این وجود مشکلات واردات کمتر از صادرات است.

سال 96 با توجه به نوسان نرخ ارز و افزایش آن در بازار داخلی سکوی تک نرخی کردن ارز به نظر می رسد اما با توجه به نرخ 3 هزار و 500 تومانی دلار در بودجه سال آینده، گویا واقعی سازی نرخ ارز سال آینده هم در صف وعده های عملی نشده دولت باقی بماند. فعالان بخش خصوصی بارها مطالبه تک نرخی کردن ارز را مطرح کردند و حذف ارز مسافرتی و افزایش نسبی قیمت به امید آن ها برای یکسان سازی دامن زد اما بودجه حرف دیگری می زند. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه قول های دولت و بانک مرکزی درباره واقعی سازی نرخ ارز عملی نمی شود گفت: بودجه نشان می دهد که دولت یکسان سازی نرخ ارز را تا چه اندازه دنبال می کند. نرخ دلار در بودجه سال آینده با نرخ واقعی آن در بازار فاصله دارد. نتیجه ارز چند نرخی، عدم رقابت، رانت و فساد است. بهانه عدم برقراری روابط بانکی برای تامین نرخ ارز هم دلیل درستی نیست.

ناهماهنگی صادرات را معطل کرده است
تاریخ: یکشنبه 26 آذر 1396